Szentlélek templom, Győr


Menü


Közlemények
Cursillo lelkigyakorlat
2017.09.17.

Szeretettel várjuk cursilliós lelkigyakorlatainkra!

 
2017. november 15-18.

Ifjúsági cursillo
2017. december 7-10.

adventi lelkigyakorlat
2018. január 18-21.

női cursillo
2018. február 22-25.

férfi cursillo
2018. március 8-11.

nagyböjti lelkigyakorlat

 

Jelentkezési lap>>

 

......................................................


Szentségekhez járulás templomunkban 2017-ben
2017.03.09.

Facebook
2016.08.24.

Ultreya
2016.08.27.

 

Győri Ultreya: 2017. augusztus 26. 10.00

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket!

 

Bővebben>>

 

 


Egyházközségi hozzájárulás
2014.03.07.

Kérjük a kedves híveket, hogy az egyházközségi hozzájárulás befizetésével segítsék templomunk fenntartását!

Részletek>>Aktualitások

Aktualitások

« 1 | 2 »

Egyházközségünk nagyon szoros kapcsolatot ápol a felvidéki Pered községgel. A 3800 lelkes, 85%-ban magyar ajkú faluból sokan elvégezték nálunk a cursillot és visszajárnak adventi, nagyböjti lelkigyakorlatokra. Rengeteg baráti kapcsolat alakult.
A peredi testvérek 2009 óta kétévente megrendezik a regionális cursillista találkozót, az ultreyaként ismert lelki napot. Május 20-án ötödik alkalommal vettünk részt ezen a szívet, lelket melengető rendezvényen. A délelőtti ünnepi szentmise főcelebránsa, mint mindig, Benkovich Ferenc atya volt. Lelkesítő szavait mély csendben hallgatták a hívek a zsúfolásig megtelt, csodaszépen rendben tartott, hatalmas peredi templomban. A tanúságtételeket követően átvonultunk a kultúrházba, ahol először a polgármester köszöntött bennünket (nem feledkezett meg Ferenc atya születésnapjáról sem), majd Ferenc atya méltatta a perediek hűségét, példás közösségi összefogását, állhatatos, hitvalló életét.
A fehér asztalok mellett elfogyasztott ebéd után nem maradhatott el a közös éneklés: Halló, magyar, De Colores, Himnusz, Szózat…Kötődésük az anyaországhoz megható, lélelemelő.
14 órára visszasétáltunk a templomba, ahol együtt imádkoztunk a Szentségi Jézus előtt népünkért, egyházunkért, a cursilloért.
Feltöltődve a szentségektől, imádságoktól, találkozásoktól, 3 óra után búcsút vettünk a perediektől és a környékbeli falvakból érkezett cursillistáktól. Autóbuszunkon écsi, csornai, nyúli, petőházi cursillista testvérek is utaztak, akik szintén ennek a nagy közösségnek a tagjai. Útközben a lorettói litániát énekelve adtunk hálát a Szűzanyának a kiesdett kegyelmekért.

Baloghné Kalmár Zsuzsa
Győr – Pered, 2017. május 20.


Ha május, akkor zarándoklat. Egyházközségünk lelkes csapata ismételten útra kelt, hogy egy Mária-kegyhelyen köszöntse Május Királynőjét.
Először a veresegyházi csodálatos Szentlélek-templomot néztük meg. Rengeteg hasonlóságot találtunk a mi templomunkkal! Ott is a Szentlélek vezette az építőket, a templom megálmodóit, és egy nagy, közösségi összefogásnak köszönhetően egy év alatt felépült a Szentlélek hajléka. 2015 május 15-én szentelték fel. Gyönyörű!
Mátraverebélyen énekes Mária köszöntővel vártak bennünket, majd szentmise a kegytemplomban. A szentmise után egy lelkes ferences atya mesélte el a kegyhely történetét. A zarándokházban jólesett a finom ebéd, majd ki ki, igény szerint, mintegy másfél órát tölthetett imádsággal, sétálgatással, vásárlással. Mindenre jutott idő. Nagyon szépen felújították a kegyhelyet, méltó nemzeti zarándokhellyé vált. Megcsodáltuk a szabadtéri oltárt, felmásztunk a remete barlangokhoz (ahonnan fantasztikus a kilátás a „természet templomára”), ittunk a forrás vizéből, imádkoztunk a lourdes-i barlangnál, néhányan a füves domboldal keresztútját járták végig, vásárolgattunk a kegytárgyboltban…Végül, mielőtt hazaindultunk,ismét betértünk egy rövid, közös imára a templomba. Jézus és a Szűzanya oltalmába ajánlottuk hazánkat, népünket, egyházunkat, családjainkat, a 30 éves Szentlélek egyházközséget, lelkipásztorainkat.
Természetesen odafele rózsafüzért mondtunk, hazafele pedig a lorettói litánia és némi hálaadás sem maradt el. Remélem mindenkinek sikerült elfeledni egy napra a gondokat, bajokat, és mindenkinek sikerült újult erőt, sok kegyelmet nyerni a hétköznapok küzdelmeihez.
Baloghné Kalmár Zsuzsa
Győr, 2017. május 9.


2017.01.04. - Szentségimádási nap

 Január 13. – a Szentlélek Egyházközség Szentségimádási napja


Az immár Boldog VI. Pál pápa szívből buzdítja a keresztény közösségeket és a lelkipásztorokat,
hogy az évi szentségimádási napok megtartásával
merítsenek lángoló hitet és szeretetet a Szent Eucharisztiából.

 

Az ünnepélyes szentségimádási nap jó alkalom arra, hogy hívő közösségünk, e szent titkot mélyebben átelmélkedje, együtt imádja az Urat… Amikor az Oltáriszentség előtt időzünk, tárjuk fel előtte a szívünket, imádkozzunk szeretteinkért, egyházközségünkért, egyházunkért, hazánkért.
Templomunk felszentelésének harmincadik éve mindannyiunk számára rendkívüli lehetőség köszönetet mondani az Úrnak, hogy ezzel a szent hajlékkal - amelynek építéséből sokan személyesen is kivehettük részünket - itt építhetjük megannyian a Szentlélek vezetésével saját lelki templomunkat.

 

A szentségimádás napjának beosztása:

 

7.00 Szentmise, szentségkitétel
8.00 Az Apor iskola 9-10. évfolyamosai
8.45 Csendes, egyéni adoráció
9.55 Az Apor iskola 5-6. évfolyamosai
10.50 Az Apor iskola 7-8. évfolyamosai
11.45 Az Apor iskola 11-12. évfolyamosai
13.00 Rózsafüzér társulat
14.00 Apor iskola és a Szent Anna Otthon dolgozói
15.00 Az Apor iskola 1-2. évfolyamosai
15.45 Az Apor iskola 3-4. évfolyamosai
16.30 Csendes, egyéni adoráció
17.00 Vetítéssel egybekötött elmélkedés, cursillisták, képviselőtestület.
18.00 Ünnepi szentmise, amelyet Mogyorósi Márk püspöki titkár celebrál.

 

 

 

 

A szentségimádási elmélkedéseket a felsorolt csoportok vezetik, de kérjük a kedves híveket, hogy reggel 7 és este 7 között jöjjenek be a Szentségi Jézushoz, és bármikor csatlakozhatnak az imádkozó közösségekhez.
 


« 1 | 2 »


Misék rendje

November 1. Mindenszentek

Templom: 8.30;10:30; 16:00; 18:00(altemplomban, majd körmenet imádkozva a temetői nagykereszthez)

November 2. Halottak napja

15.00; 16.00; 17.00, 18.00;

 

Hétköznap:  18.00 (csütörtökönként szentségimádással)

Szombat: 18.00

 

Nyári időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 17:00; 19:00 

 

Téli időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 16:00; 18:00

 

 vetítő