Szentlélek templom, Győr


Menü


Közlemények
Szentségekhez járulás templomunkban 2017-ben
2017.03.09.

Facebook
2016.08.24.

Ultreya
2016.08.27.

 

Győri Ultreya: 2017. augusztus 26. 10.00

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket!

 

Bővebben>>

 

 


Egyházközségi hozzájárulás
2014.03.07.

Kérjük a kedves híveket, hogy az egyházközségi hozzájárulás befizetésével segítsék templomunk fenntartását!

Részletek>>


25 éves jubileum riport
2012.10.10.

A Revita televízió CREDO című vallási műsorában egy riport készült Ferenc atyával, amelyet az alábbiakban tekinthetünk meg.

 

Riport>>Aktualitások

        

 

A 30 éves évforduló alkalmából rajzpályázatot hirdettünk, amelyre szebbnél szebb alkotások érkeztek. Emellett az Apor iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményének tanulói is megleptek bennünket alkotásaikkal.

 

Rajzok>>

 

     

 

 


2017.06.11. - 15 éves az Apor óvoda

A 30 éves jubileumi ünnepségsorozat utolsó állomása az Apor óvoda fennállásának 15 éves évforulójára történő megemlékezés volt. Hálaadó szentmisén a Szentlélek ifjúsági ének és zenekar közreműködésével vehettek részt az ovisok, nevelők, szülők.

 

Képek>>


Június 10-én következett a Szentlélek-templom zarándoklat, amelyre a Szentlélek titulusú plébániákat vártuk. Pilisszentlélekről és Hévízről érkezett zarándokok mellett a Bezenyéről érkezett csoport és híveink imádkozhattak együtt. A szentmisét Veres András megyéspüspökünk celebrálta, akinek homíliájában tanítást hallhattunk a Szentlélekről. A szentmisét követően énekes-imádságos menet indult. Az első állomás a Lourdesi barlang, majd a Tápláló és Tanító Krisztus szobra volt. Ezt követően az Úr angyala imádsággal Szent II. János Pál pápa szobrához vonultunk. A menet az Apor iskola elé vette az irányt, ahol a vértanú püspök szobra előtt hangzott el imádság. A zarándokút az iskola aulájában ért véget, ahol együtt elimádkoztuk püspök atya ajánlásával íródott, a papi hivatásokért szóló imát. A zarándoknap agapéval zárult.

 

Képek>>

Könyörgések>>


 

Tanévzárás és hálaadás. Ezzel a két szóval illethetjük a Szentlélek templom ajándékából, az Apor iskolából kinőtt, mindenkinek kedves kis "hajtás" ünnepségét. Idén 15 éves az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, ahol máig több, mint 200-an tanulhatnak az alapfoktól a továbbképzőig papír és makettkészítést, kerámiamunkákat, a rajzolás, festést tudományát. Milliónyi csodálatos alkotás, kedvesség, művészi igényesség, a szépre, a jóra való fogékonyság fejlesztése jellemzi az iskolát, köszönhetően Kissné Kostelec Évának és kollégáinak.

 

Képek az Apor iskolai galériából>>


2017.06.06. - A jubileumi szentmise

Június 6-án ünnepeltük templomunk felszentelésének harmincadik évfordulóját. A hálaadó szentmisét P. Barsi Balázs ofm celebrálta, aki mély gondolatokat tartalmazó tanítást adott az egyházközség híveinek, az Apor iskola diákjainak és dolgozóinak, valamint a templomunkba zarándoklóknak. 

 

Képek>>

 

Könyörgések>>


2017.06.05. - Pünkösdhétfő

A 17.00 -kor kezdődő szentmise a templom ifjúsági zenekarának liturgikus szolgálatával a régi és jelenlegi ministránsokért és zenekarokért került felajánlásra. A szentmise után a zenekar koncertjére kerül sor, majd a „régi” ministránsok és az ifjúsági énekkar tagjainak találkozója következett.

 

Képek>>


2017.06.04. - Pünkösd 2017

Pünkösd vasárnapján folytatódott az ünneplés. Egy különleges ajándékban volt részünk ez alkalommal. A szentmisén a liturgikus énekeket a Liszt Ferenc kórus és a kíséretét szolgáló zenekar vezette, Somfai Elemér karnagy és Csorba János karnagy irányításával. Spissich Blanka és Karolina a Csíksomlyói Szűzanyáról szóló népdallal kedveskedett a könyörgések alkalmával. A szentmise végén a templom előtti téren Hovanecz Lili és Szalai Fruzsina népdalénekét Szabó Réka, Szabó Sára, Gaál Gergely, Gaál Bernadett adott elő felcsíki táncokat. Ezt követően Bogdányi Boróka népdalcsokrot énekelt. Befejezésül ugrós táncot láthattunk az Apor iskola alsó tagozatának néptánccsoportja részéről, Hájas-Bodor Nóra felkészítésében. Este 18.00-kor Ruppert István orgonakoncertjére került sor, majd a búcsúi szórakozás sem maradt el.


Képek>>


2017.06.03. - Bérmálás

 "Jöjj Szentlélek Úristen..." hangzott fel újra Pünkösd vígiliáján az ismert népének. A Szentlélek templomban 88 aporos és 34 plébániai fiatal részesült a keresztény nagykorúság szentségében, amelyet a kismartoni püspök, Ägidius Zsifkovics szolgáltatott ki. A fegyelmezett fiatalokat megható volt látni, hogy milyen komolyan imádkozva vettek részt a szentmisén! Köszönet és hála illeti a felkészítőket! A püspök atyát a német nyelvű diákköszöntő után Kiss Zoltán igazgató úr köszöntötte. Ferenc atya horvát nyelven szólt és idézte fel a múlt eseményeit. A szentmise végén püspök úr hálával és köszönettel fordult Ferenc atya felé és kiemelte a köztünk és a kismartoni egyházmegye közötti baráti kapcsolat fontosságát.

 

Képek>>

 

Könyörgések>>


Pünkösd vígiliáján Ferenc atya interjút adott a Mária Rádiónak.

 

Riport>>


A Szentlélek-templom felszentelésének 30 éves évfordulója alkalmából szervezett ünnepségsorozat részeként az alsó tagozatosok egy színdarabbal kedveskedtek a templomba látogatóknak. Az igazi komoly színészi teljesítménnyel, nagy átéléssel előadott drámajáték Jézus feltámadásától a mennybemeneteléig tartó időszakot mutatta be. Hálával és köszönettel tartozunk a szereplőknek, valamint tanáraiknak (Nagyné Szammer Éva, Szalainé Csapó Rita, Somfai Elemér, Kovács Anna Zsuzsanna). Az előadást követően szentmisét mondott Bognár István atya a házasságban élőkért és a családokért.

 

Képek>>

 

Könyörgések>>


Szentmisét mondott és szentségimádást vezetett Balázs Tamás atya az elhunyt templomépítőkért, a templomunkban nyugvó hozzátartozókért, valamint azokért a megholt hívekért, akiket templomunkból kísértünk utolsó útjukra.

 

Képek>>

 

Könyörgések>>


Könyörgő szentmisét mondott Egresits Ferenc atya a testi-lelki betegekért, az életben megfáradtakért, a 20 éves Szent Anna Otthon lakóiért és dolgozóiért.

 

Képek>>


Május 29-én hálaadó szentmisét mondott Berkes Gyula atya a győri plébániákért és papokért.

 

Képek>>

 

 

Könyörgések>>


 

Május 29-én felajánló szentmisét mondott Reisner Ferenc atya a képviselőtestületért, a templomépítőkért, a jótevőkért.

 

Képek>>

 

Könyörgések>>


2017.05.28. - Elsőáldozás

A 30 éves jubileumi ünnep eseménysorozatába ékelődve templomunkban május 28-án került sor az elsőáldozásra. 

 

Képek>>


„Aprite le porte a Cristo!” – Máriaköszöntő egyházzenei áhítat. Bognár Krisztina koncertje zenész barátai közreműködésével.

 

Közreműködött: Baross Loretta, Tripolszki Teréz, Kuller Jázmin, Soós Gábor, Horváthné Sándor Tünde, Somfai Elemér.

 

Képek>>


Egyházközségünk nagyon szoros kapcsolatot ápol a felvidéki Pered községgel. A 3800 lelkes, 85%-ban magyar ajkú faluból sokan elvégezték nálunk a cursillot és visszajárnak adventi, nagyböjti lelkigyakorlatokra. Rengeteg baráti kapcsolat alakult.
A peredi testvérek 2009 óta kétévente megrendezik a regionális cursillista találkozót, az ultreyaként ismert lelki napot. Május 20-án ötödik alkalommal vettünk részt ezen a szívet, lelket melengető rendezvényen. A délelőtti ünnepi szentmise főcelebránsa, mint mindig, Benkovich Ferenc atya volt. Lelkesítő szavait mély csendben hallgatták a hívek a zsúfolásig megtelt, csodaszépen rendben tartott, hatalmas peredi templomban. A tanúságtételeket követően átvonultunk a kultúrházba, ahol először a polgármester köszöntött bennünket (nem feledkezett meg Ferenc atya születésnapjáról sem), majd Ferenc atya méltatta a perediek hűségét, példás közösségi összefogását, állhatatos, hitvalló életét.
A fehér asztalok mellett elfogyasztott ebéd után nem maradhatott el a közös éneklés: Halló, magyar, De Colores, Himnusz, Szózat…Kötődésük az anyaországhoz megható, lélelemelő.
14 órára visszasétáltunk a templomba, ahol együtt imádkoztunk a Szentségi Jézus előtt népünkért, egyházunkért, a cursilloért.
Feltöltődve a szentségektől, imádságoktól, találkozásoktól, 3 óra után búcsút vettünk a perediektől és a környékbeli falvakból érkezett cursillistáktól. Autóbuszunkon écsi, csornai, nyúli, petőházi cursillista testvérek is utaztak, akik szintén ennek a nagy közösségnek a tagjai. Útközben a lorettói litániát énekelve adtunk hálát a Szűzanyának a kiesdett kegyelmekért.

Baloghné Kalmár Zsuzsa
Győr – Pered, 2017. május 20.


Ha május, akkor zarándoklat. Egyházközségünk lelkes csapata ismételten útra kelt, hogy egy Mária-kegyhelyen köszöntse Május Királynőjét.
Először a veresegyházi csodálatos Szentlélek-templomot néztük meg. Rengeteg hasonlóságot találtunk a mi templomunkkal! Ott is a Szentlélek vezette az építőket, a templom megálmodóit, és egy nagy, közösségi összefogásnak köszönhetően egy év alatt felépült a Szentlélek hajléka. 2015 május 15-én szentelték fel. Gyönyörű!
Mátraverebélyen énekes Mária köszöntővel vártak bennünket, majd szentmise a kegytemplomban. A szentmise után egy lelkes ferences atya mesélte el a kegyhely történetét. A zarándokházban jólesett a finom ebéd, majd ki ki, igény szerint, mintegy másfél órát tölthetett imádsággal, sétálgatással, vásárlással. Mindenre jutott idő. Nagyon szépen felújították a kegyhelyet, méltó nemzeti zarándokhellyé vált. Megcsodáltuk a szabadtéri oltárt, felmásztunk a remete barlangokhoz (ahonnan fantasztikus a kilátás a „természet templomára”), ittunk a forrás vizéből, imádkoztunk a lourdes-i barlangnál, néhányan a füves domboldal keresztútját járták végig, vásárolgattunk a kegytárgyboltban…Végül, mielőtt hazaindultunk,ismét betértünk egy rövid, közös imára a templomba. Jézus és a Szűzanya oltalmába ajánlottuk hazánkat, népünket, egyházunkat, családjainkat, a 30 éves Szentlélek egyházközséget, lelkipásztorainkat.
Természetesen odafele rózsafüzért mondtunk, hazafele pedig a lorettói litánia és némi hálaadás sem maradt el. Remélem mindenkinek sikerült elfeledni egy napra a gondokat, bajokat, és mindenkinek sikerült újult erőt, sok kegyelmet nyerni a hétköznapok küzdelmeihez.
Baloghné Kalmár Zsuzsa
Győr, 2017. május 9.


2017.01.04. - Szentségimádási nap

 Január 13. – a Szentlélek Egyházközség Szentségimádási napja


Az immár Boldog VI. Pál pápa szívből buzdítja a keresztény közösségeket és a lelkipásztorokat,
hogy az évi szentségimádási napok megtartásával
merítsenek lángoló hitet és szeretetet a Szent Eucharisztiából.

 

Az ünnepélyes szentségimádási nap jó alkalom arra, hogy hívő közösségünk, e szent titkot mélyebben átelmélkedje, együtt imádja az Urat… Amikor az Oltáriszentség előtt időzünk, tárjuk fel előtte a szívünket, imádkozzunk szeretteinkért, egyházközségünkért, egyházunkért, hazánkért.
Templomunk felszentelésének harmincadik éve mindannyiunk számára rendkívüli lehetőség köszönetet mondani az Úrnak, hogy ezzel a szent hajlékkal - amelynek építéséből sokan személyesen is kivehettük részünket - itt építhetjük megannyian a Szentlélek vezetésével saját lelki templomunkat.

 

A szentségimádás napjának beosztása:

 

7.00 Szentmise, szentségkitétel
8.00 Az Apor iskola 9-10. évfolyamosai
8.45 Csendes, egyéni adoráció
9.55 Az Apor iskola 5-6. évfolyamosai
10.50 Az Apor iskola 7-8. évfolyamosai
11.45 Az Apor iskola 11-12. évfolyamosai
13.00 Rózsafüzér társulat
14.00 Apor iskola és a Szent Anna Otthon dolgozói
15.00 Az Apor iskola 1-2. évfolyamosai
15.45 Az Apor iskola 3-4. évfolyamosai
16.30 Csendes, egyéni adoráció
17.00 Vetítéssel egybekötött elmélkedés, cursillisták, képviselőtestület.
18.00 Ünnepi szentmise, amelyet Mogyorósi Márk püspöki titkár celebrál.

 

 

 

 

A szentségimádási elmélkedéseket a felsorolt csoportok vezetik, de kérjük a kedves híveket, hogy reggel 7 és este 7 között jöjjenek be a Szentségi Jézushoz, és bármikor csatlakozhatnak az imádkozó közösségekhez.
 
Misék rendje

Hétköznap:  18.00 (csütörtökönként szentségimádással)

Szombat: 18.00

 

Nyári időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 17:00; 19:00 

 

Téli időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 16:00; 18:00

 

 vetítő