Szentlélek templom, Győr


Menü


Közlemények
Szentségekhez járulás templomunkban 2017-ben
2017.03.09.

Facebook
2016.08.24.

Ultreya
2016.08.27.

 

Győri Ultreya: 2017. augusztus 26. 10.00

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket!

 

Bővebben>>

 

 


Egyházközségi hozzájárulás
2014.03.07.

Kérjük a kedves híveket, hogy az egyházközségi hozzájárulás befizetésével segítsék templomunk fenntartását!

Részletek>>


25 éves jubileum riport
2012.10.10.

A Revita televízió CREDO című vallási műsorában egy riport készült Ferenc atyával, amelyet az alábbiakban tekinthetünk meg.

 

Riport>>Aktualitások

Szentmise Reisner Ferenccel

2017.05.29.

 

Május 29-én felajánló szentmisét mondott Reisner Ferenc atya a képviselőtestületért, a templomépítőkért, a jótevőkért.

 

Képek>>

 

Könyörgések>>

 1. Mindenható Istenünk!
A Te végtelen kegyelmedből 30 évvel ezelőtt megszületett Jézus az alig elkészült altemplomunk oltárán. Megszentelte ezt a sivár, kietlen helyet. Azóta oly sokan élvezhetik szentségi jelenlétének békéjét, nyugalmát, oly sokak számára jelent menedéket a mindennapok küzdelmeiben. Hálás szívvel köszönjük, hogy részesei lehettünk templomunk építésének, megérhettük a hívek közösségének, egyházközségünknek alakulását, formálódását a Szentlélek által! Kérünk, áldd meg ezt a templomot az idők végezetéig alázatosan szolgáló lelkipásztorokkal, és bizalommal imádkozó hívek közösségével! Hallgass meg, Urunk!


2. Mennyei Atyánk!
Ahhoz, hogy templomaid épüljenek a Földön, szükség van a szívüket Neked teljesen átadó papokra és az általuk lelkesített hívekre! Hálás szívvel köszönjük Ferenc atyát, aki a Szentlélek sugallatának engedelmeskedve nem habozott, nem késlekedett, tette, amire hívtad! Köszönjük, hogy az általa felépített templomban szolgálhat, és, hogy sohasem fárad bele a lelkek templomának építésébe! Kérünk, áldd meg őt kegyelmed bőségével, hogy a Jó Pásztor alázatos szolgájaként még hosszú ideig építse országodat bennünk és általunk. Hallgass meg, Urunk!


3. Urunk Jézus Krisztus!
Közülünk sokakat, akik áldozatos lélekkel részt vettek templomunk építésében, már az örök hazába szólítottál. Fáradtságot nem kímélve, időt nem méricskélve dolgoztak és fáradtak, köszönetet sohasem várva elvégzett munkájukért. Kérünk, add meg nekik, azt, amire egész életükben vágytak és készültek: bejutást országodba és színed látásának örök örömét! Hallgass meg, Urunk!


4. Szentlélek Úristen!
E Neked szentelt hajlék nem épülhetett volna fel sok önzetlen testvérünk anyagi segítsége nélkül. Egyedül Te tudod, ki mindenki adakozott, sokszor talán erején felül is. Kérünk, áldd meg mindazokat, akik hozzájárultak – sok minden másról lemondva – az építkezés költségeihez! Hallgass meg, Urunk!


5. Úr Jézus Krisztus!
„ Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők”. Jól ismerték a zsoltáros szavait mindazok, akik fáradhatatlanul imádkoztak a Szentlélek-templom felépítéséért: más egyházközségek lelkipásztorai, hívei, a város és környék, a szomszédos országok lakói. Idősek és betegek szenvedéseiket ajánlották fel. Kérünk, áldd meg mindazokat, akik imáikkal végigkísérték az építkezést és imádkoznak a mai napig egyházközségünkért! Hallgass meg, Urunk!

 

6. Boldogságos Szűzanya!
Oltalmadba ajánljuk képviselőtestületünk tagjait és családjaikat! Sokat fáradoznak templomunk szépítésén és a lelki élet fellendítésén. A képviselőtestület elhunyt tagjainak, vezetőinek pedig adja meg Szent Fiad boldogító színelátását! Hallgass meg Urunk!

Misék rendje

Hétköznap:  18.00 (csütörtökönként szentségimádással)

Szombat: 18.00

 

Nyári időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 17:00; 19:00 

 

Téli időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 16:00; 18:00

 

 vetítő