Szentlélek templom, Győr


Menü


Közlemények
Szentségekhez járulás templomunkban 2017-ben
2017.03.09.

Facebook
2016.08.24.

Ultreya
2016.08.27.

 

Győri Ultreya: 2017. augusztus 26. 10.00

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket!

 

Bővebben>>

 

 


Egyházközségi hozzájárulás
2014.03.07.

Kérjük a kedves híveket, hogy az egyházközségi hozzájárulás befizetésével segítsék templomunk fenntartását!

Részletek>>


25 éves jubileum riport
2012.10.10.

A Revita televízió CREDO című vallási műsorában egy riport készült Ferenc atyával, amelyet az alábbiakban tekinthetünk meg.

 

Riport>>Aktualitások

Szentmise Berkes Gyulával

2017.05.29.

Május 29-én hálaadó szentmisét mondott Berkes Gyula atya a győri plébániákért és papokért.

 

Képek>>

 

 

Könyörgések>>

 1. Mennyei Atyánk!
Szentatyánkért, Ferenc pápáért könyörgünk Hozzád! Őt választottad, hogy a kereszténység e megpróbáltatásokkal teli éveiben egész néped pásztora legyen. Kérünk, küldd el neki Szentlelkedet, hogy az Anyaszentegyház számára a hit és kegyelmi közösség egységének forrása legyen! Hallgass meg Urunk!


2. Úr Jézus Krisztus!
Főpásztorunkért, András püspökért könyörgünk Hozzád Boldog Apor Vilmos vértanú püspökkel és mindazokkal a szentekkel, akiknek tiszteletére egyházközségeink templomait szentelték! Az ő közbenjárásuk által, a Szentlélek erejében add, hogy szavával és példájával használni tudjon azoknak, akiket kormányoz, és Szent Fiad szívének szeretetével legeltesse a rá bízott nyájat! Hallgass meg Urunk!


3. Mindenható Istenünk!
Oltalmadba ajánljuk a győri egyházközségek lelkipásztorait. Embert próbáló küzdelem az övék. Kérünk, áldd meg papi munkájukat! Áldd meg szavaikat, szolgálatukat és imádságukat az oltárnál, a gyóntatószékben, a betegek ágyainál, a hitoktatásban! Válassz ki fiatalokat, akik örömmel elfogadják hívásod és egészen átadják magukat a Te szolgálatodra! Hallgass meg Urunk!


4. Urunk Jézus Krisztus!
Hisszük, hogy akik a Te tanításod szerint igyekeznek élni, Benned eljutnak az örök életre, hisz Te vagy az Út, az Igazság és az Élet! Kérünk, jutalmazd a mennyei boldogság soha el nem múló örömével elhunyt lelkipásztorainkat, különösen azokat, akik templomunk építését önzetlenül segítették! Hallgass meg Urunk!


5. Urunk Jézus Krisztus!
Templomot építeni kegyelem. Megköszönjük mindazok önzetlen munkáját - egyházmegyénk papjaiét és híveiét – akik munkájukkal, adományaikkal, de főleg imádságaikkal segítették a Szentlélek hajlékának felépítését! Hallgass meg Urunk!


6. Boldogságos Szűzanya!
Oltalmadba ajánljuk egyházközségeink híveit és családjaikat! Kérünk, erősítsd a legjobbakat, legaktívabbakat, hogy szolgálatuk ne lankadjon, és életük példamutató legyen mások számára is! Érintsd meg a Szentlélek erejével a lanyhákat, és esdd ki a megtérés kegyelmét a még távollévők számára! Hallgass meg Urunk!

Misék rendje

Hétköznap:  18.00 (csütörtökönként szentségimádással)

Szombat: 18.00

 

Nyári időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 17:00; 19:00 

 

Téli időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 16:00; 18:00

 

 vetítő