Szentlélek templom, Győr


Menü


Közlemények
Cursillo lelkigyakorlat
2017.09.17.

Szeretettel várjuk cursilliós lelkigyakorlatainkra!

 
2017. november 15-18.

Ifjúsági cursillo
2017. december 7-10.

adventi lelkigyakorlat
2018. január 18-21.

női cursillo
2018. február 22-25.

férfi cursillo
2018. március 8-11.

nagyböjti lelkigyakorlat

 

Jelentkezési lap>>

 

......................................................


Szentségekhez járulás templomunkban 2017-ben
2017.03.09.

Facebook
2016.08.24.

Ultreya
2016.08.27.

 

Győri Ultreya: 2017. augusztus 26. 10.00

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket!

 

Bővebben>>

 

 


Egyházközségi hozzájárulás
2014.03.07.

Kérjük a kedves híveket, hogy az egyházközségi hozzájárulás befizetésével segítsék templomunk fenntartását!

Részletek>>Aktualitások

Aktualitások

Imaélet templomunkban

2017.09.17.

 „Az imádság szeretet” (Kalcuttai Szent Teréz anya)


Imaélet templomunkban


A templom az imádság háza. Jézus jelenléte teszi a templomot templommá. De milyen fájó, ha Jézus üres falak közt él, magányosan, esetleg a vasárnapi szentmisékre jövők által meglátogatva! Az Ő Szent Szíve ott dobog a tabernákulumban, csendesen, alázatosan, várva, hogy megváltott népe eljöjjön Hozzá, szeretetét, háláját kifejezve. Harminc éve, hogy felszentelték gyönyörű templomunkat. Jézus beköltözött, s a hívek, lassan, lassan átimádkozzák e falakat. Hagyományok alakultak, csoportok formálódtak, a Szentlélek pedig végzi a maga észrevétlen, de hatékony munkáját.
1990-ben, Szent II, János Pál pápa magyarországi látogatásakor kezdődtek a csütörtöki szentségimádások. Néha aporos kis- és nagydiákok, cursillisták, rózsafüzéresek vezetik az imaórákat, ezzel is segítve egyházközségünk lelkipásztorait. Jézus az oltáron, s a közös dicséret, hálaadás, kérés, énekek, imádságok, elmélkedések formájában nagyon meghitté formálja estéinket. Nem vagyunk túl sokan, de akik jövünk, békét, megnyugvást, pihenést találunk Jézus lábainál a hétköznapok hajszája után.
Szabó Károlyné, Irénke néni, hamarosan a templomszentelés után Rózsafüzér Társulatot alapított. Ő már az égi hazában, a Szűzanyával együtt dicséri az Urat, de társulatunk tovább imádkozik. Havonta egyszer titokcserét tartunk, minden vasárnap, az ünnepi nagymise előtt szentolvasót imádkozunk. A fatimai zarándoklat hatására bevezettük az elsőszombati engesztelő rózsafüzéreket, az első lengyel zarándoklat lelki gyümölcse pedig az irgalmasság rózsafüzér az Irgalmas Jézus képénél péntekenként a betegekért. Október a Szűzanya hónapja, így minden nap szentolvasóval köszöntjük Máriát, májusban pedig lorettói litániával. Nagyböjtben keresztútjárásra várjuk a híveket.
A közös imádságokon túl egyre többen betérnek (különösen a temetőbe igyekvők) egy-egy rövid szentséglátogatásra, vagy állnak meg imádkozni a lourdes-i kápolnánál, esetleg a szentatya szobránál. Az ünnepi alkalmak pedig összegyűjtik az egyházközséghez tartozó híveket: a pünkösdi búcsú, a húsvéti feltámadási körmenet, éjféli mise, Úrnapi körmenet alkalmat adnak az egész közösségnek, hogy lélekemelő szertartások keretében dicsérjék az Urat. Mióta a „Tanító és Tápláló Krisztus” szobra vár bennünket a templom bejáratánál, Jézus Szent Szíve ünnepén, júniusban, egy esti körmenetben kivonulunk hozzá az Oltáriszentséggel, hogy imádkozzunk lakótelepünkért.
Imádkozni sokféleképpen lehet. A lényeg, hogy tegyük. Nekem rengeteget adnak a közösségben végzett imák is. Az évek során mély kapcsolatok, barátságok szövődtek, s ha valaki huzamosabb ideig nem jön, szinte mindenki azonnal keresi. Odafigyelünk egymásra, imádkozunk egymásért, ha kell, segítjük egymást. Ha valaki elveszíti egy kedves hozzátartozóját, együtt érzünk a gyászolóval, megint csak imádkozunk érte és a családért. Hálatelt szívvel tapasztaltam ezt meg, amikor nemrég az Úr elszólította édesapámat. Sokat segített a háttérben imádkozó közösség.
Teréz anya arra figyelmeztet bennünket, hogy „az imádság kezdete a csend”. Meg kell tanulnunk befelé figyelni, mert Isten a szív csendjében szól hozzánk. Ahhoz, hogy ezt a csendet megtapasztaljuk, hogy meghalljuk Istent, megtisztult szívre van szükségünk. Minél többet fogadunk be a csendes imádságban, annál többet tudunk adni másoknak cselekvő életünkben. Kérjük gyakran a Szentlélek segítségét, hogy tisztítsa, puhítsa, tegye befogadóvá lelkünket Isten szavára!


Baloghné Kalmár Zsuzsanna


2017. október, a Rózsafüzér Királynőjének hónapja

Októberi rózsafüzér-ájtatosságok a Szentlélek templomban


Hétfőnként: 17.25-től örvendetes rózsafüzér
Keddenként: 17.25-től fájdalmas rózsafüzér
Szerdánként: 17.25-től dicsőséges rózsafüzér
Csütörtökönként: világosság rózsafüzér a szentmisét követő szentségimádáson
Péntekenként: 17.45-től irgalmasság rózsafüzér a betegekért és szenvedőkért
Vasárnaponként: 9.55-től dicsőséges rózsafüzér a családokért

 


Szeretettel várjuk a kedves híveket!

 

Misék rendje

Hétköznap:  18.00 (csütörtökönként szentségimádással)

Szombat: 18.00

 

Nyári időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 17:00; 19:00 

 

Téli időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 16:00; 18:00

 

 vetítő