Szentlélek templom, Győr


Menü


Közlemények
Egyházközségi hozzájárulás
2022.12.01.

Kérjük a kedves híveket, hogy az egyházközségi hozzájárulás befizetésével segítsék templomunk fenntartását!

Részletek>>


Facebook
2022.12.01.

25 éves jubileum riport
2012.10.10.

A Revita televízió CREDO című vallási műsorában egy riport készült Ferenc atyával, amelyet az alábbiakban tekinthetünk meg.

 

Riport>>


Hitoktatás
2012.09.15.

Kialakultak a plébániai és a lakótelepi iskolák hitoktatási időpontjai. Kérjük a kedves híveket, hogy budítsák ismerőseiket, hogy ő maguk, illetve gyermekeik minél többen jelentkezzenek a felkínált időpontokra.

Részletek>>


Jubileumi video
2012.05.31.


Aktualitások archívum


« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 »

2022.04.15. - Nagypéntek

 Nagypéntek + /átirat/
(Kincses János)


  Júdás eladja Mesterét;
Övében csörög a hálapénz.
  Ki csókol, nem biztos, hogy szeret;
Egy csók árulód is lehet!

 

  Jézust elfogni csapatot bérelnek;
Sunyi bérencei ők az "elit" - nek.
  "Sötétben történjen majd az elfogás!"
Hogyne! - hisz a bűn fényre allergiás!

 

  Ám lehet a sötétség meghittség ideje:
Vacsorának éppen este van a "helye". ..
  Szeretet-lakomát beárnyékolja:
Jézus tudja, itt van elárulója.

 

  De azt is elárulja - talán mohósága/?/
Mesterével együtt nyúl bele a tálba...
  Megindultan nyújtja Jézus: Testét - Vérét.
Fölfoghatatlan nagy szeretet jelét.

 

  Nemcsak jel: önnön Magát adja benne.
Hogy itt legyen velünk; bár elmegy örökre...
  Tudja: "kemény beszéd ez! " híveinek.
Ha Őt kiiktatják, hamar elszelelnek.

 

  Bár Péter fogadja: meg nem tagadja!

-Dehogynem!; kakasnak harmadik szavára...
  Nem is kell erőszak, a három kiválasztott
Együttérzésből hamar vizsgázott.

 

  Mesterük gyötrődve, értük készül halni,
S nem bírnak órácskát Rá, virrasztva várni.
  Jézus nem korhol, megértő, mint mindig.
Tudja: testük gyönge; bár lelkük igyekszik.

 

  De már itt a csürhe! - Ki kell józanodni! -
Karddal dorongokkal Mesterük elfogni.
  Velük van Júdás is; csókkal árulója.
Jézus mégis, most is: barátomnak hívja.

 

  Lennyisszantott fél fül; rövid a közjáték...
De Jézus megszánja... Erre semmi szükség/!
                           

                           .........

 

  Az ítélet készen; de jár a színjáték/!/
Busás a fizetség hamis tanúzásért.
  Ismerős a helyzet; - gondolj Zsuzsannára! :
Hogy meg nem kaphatták, ítélték halálra.

 

  A Tisztát beszennyezni, ármányt szőtt az érdek:
Hamis tanúzásra aljasultak vének.
  Akkor a Szépségért vállalták a vétket,
Most a Jóság ellen szól hazug ítélet.

  Kapott még szerepet Róma helytartója
És nem is keveset: lett Jézus hóhéra.
  Bár hitte hatalmát élet-halál felett
Nem tudta megóvni magát az Életet!

 

  Kínozták, gyalázták, semmibe vették.
Nem védekezett; hát gyengének hitték.
  Kitépték - taposták a Szeretet-Növényt!
Írmagvát sem hagyva - földjéből szegényt.

 

  ... és a Föld puszta lett, Konkoly lepte el.
Virág-Csodák helyett Tövist és gazt nevel!
  De kihajtott a Kereszt; Vér-Víz csodát művel!
Az egész Föld-Kertre Szeretetet hint el.

  Lesz Új Teremtés! Szebb lesz, mint volt régen!
Mosolyog a Mester: - Hát nem ezt ígértem!...


2022.04.14. - Nagyhét

 


 Nagycsütörtöki gondolatok

 

... A pálmaágak szanaszét hevernek; törötten, okafogyottan. A minap üdén zöldellő leveleik leszakadva, széthányva az út porában. A leterített köntösök és köpenyek elrongyolódtak, bemocskolódtak a Mestert extázisban ünneplő tömeg sarui, mezítelen talpai alatt. És a hangzavar, az önfeledt hozsannázás is elhalkult, elült, magával sodorta a zajos, tarka sokaság; aztán magára hagyta, mert hirtelen a csöndes álmélkodásnak adta át magát.
Igen, elnémultak, ahogy beléptek a hatalmas kapun, a tágas előcsarnokba. Áhítattal figyelték a hatalmas kövekből rakott faragott oszlopokat, erős falakat! Szent félelem fogta el őket; nemcsak tudták, de érezték, hogy valóban itt lakik az ő Hatalmas Istenük; ott legbelül az épület elzárt részében: a Szentek Szent-jében.
De akkor mégis; ki ez a szerény, egyszerű ruhájú csöndes ember, akit az Ő még csöndesebb szamarán diadalittasan idekísértek? Azt mondják: próféta. De ő egyenesen a Hatalmas Isten Fiának mondja magát!... Nem fért a fejükbe. Aztán hirtelen hangoskodásra lettek figyelmesek. Odafurakodtak, ahol a legnagyobb volt a fölfordulás... Hát mit látnak?! Az ő halkszavú prófétájuk valami ostor-félével ütlegeli az árusokat, pénzváltókat és felháborodva rájuk ripakodik, hogy takarodjanak innen; merthogy ez az Ő háza, az Imádság Háza, nem pedig rablóbarlang, amivé ezek tették.
De ezen sem töprenghettek sokáig, mert betódult egy csomó sánta, beteg és vak népség; koszosan, büdösen, és ez az Isten-Fia, vagy Kicsoda, Aki azért sokkal különb volt náluk, magához engedte őket, sőt! ... hozzájuk ért! Megsimogatta, figyelmesen meghallgatta őket; kedvesen, sőt, mi több, szeretettel beszélt velük!... és hihetetlen!... mi történik ott?!... Az a nyomorék, aki alig tudott idevánszorogni, most hálálkodva elsiet, szinte fut! Az a vaksi, aki a kapu előtt szokott kéregetni, még egy kavicsban is elbotlott; most meg átugrik egy asztalt, úgy igyekszik óbégatva, hogy: - Látok! Emberek! Látok! A többiek is mind meggyógyultak! De mitől, hogyan?! Talán a Szeretet gyógyít?!... Úgy tűnik, semmi mást nem csinált, ... "csak" szeretettel bánt velük!
- Hiába méltatlankodnak ezek az írástudók és főpapi méltóságok! Hogy hallgattassa el az embereket: hogy ne dicsőítsék, ne éljenezzék! Ezek csak okoskodnak; soha senkit nem tudtak meggyógyítani és senkit sem szeretnek, csak a hatalmat és a pénzt! Most irigykednek, acsarognak! Pedig ez a mindent túlharsogó, mindenen áthatoló, szűnni nem akaró éljenezés; mintha már nem is az emberek ajkáról és torkából törne elő, hanem mindenhonnan: a falakról verődik, a fákról, a kövekről a dombokról, hegyekről...
A Mester... mintha nem is hallaná... Hogyan várják Tőle, hogy hallgattassa el a tömeget? Talán föl sem fogja, mi történik körülötte... Zajonghatnak itt ezek, az Ő hódolói, akármilyen eszeveszetten...Ma még éltetik...Ő a Sztár!... De mi lesz holnap... holnapután... és azután... és örökké? Ő tudja, egyedül Ő! - a lentiek közül, persze!... Igen!... Elárulják!...Őt,...a szeretetét... a Szeretetet! Pedig anélkül nem működik a Világ... ez a gyönyörű Világ!... Együtt készítették!... Vele... Nekik... Hogy boldogok legyenek benne!... és mi lesz a hála?... De nem tud; csak szeretettel nézni rájuk! Hiszen "ismeri Ő az embert". "Tudja, mi lakik benne".... És mégis... vagy talán pont ezért?... Meg fogja tenni... értük!...
Megáll egy percre és mégegyszer körülnéz. Az Ő kedves, gyönyörű Házában. Eloszlanak a jövő sötét árnyai. Most Otthon van! Most Öröm van! Most még együtt van Vele! Most még önfeledten szerethetik Egymást!... És ma este még az Ő kebelén fog elaludni!...

Kincses János


Templomunk felszentelésének 35. évfordulójára készülünk. Orgonánk a maga nemében a megye legtöbbet tudó hangszere, amely a kezdetektől szolgálja az Istentiszteleteket, valamint Győr városa és az egész környék orgonazene-kedvelői havonta hallgathatják a neves előadók művészi hangverseny-játékát. Mivel a vírus miatt az egyházközség nem tudja felvállalni a többmilliós felújítási költséget, ezért fordulunk segítségért minden jószándékú testvérünkhöz!


Kérjük, hogy a
„Szentlélek” Templom és Otthonfenntartó Alapítvány Győr
10200249-33018425-00000000
számú számlájára befizetett támogatásukkal segítsenek!


Ez azért is célravezető, mivel így a vállalkozók adományai csökkentik a nyereség-adójukat! Felajánlásaikat, adományaikat a Szentlélek-templom plébániáján is befizethetik. Minden legkisebb hozzájárulást, amely Isten dicsőségét szolgáló orgonánk felújítását segíti, köszönettel veszünk! A munkálatok már április hónapban elkezdődnek.


Győr, 2021. április
Szentlélek Egyházközség


 

Hétfőtől szerdáig az esti szentmisék 18:00-kor kezdődnek.


Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton a szentmise, illetve a szertartások 17:00-kor kezdődnek.

 

Csütörtökön így alkalmuk lesz a híveknek a szentmisét követően az előírásoknak megfelelően szentségimádást végezni.

 

Pénteken az előző évekhez hasonlóan keresztúttal fejeződik be a szertartás.

 

Szombaton tűz-szenteléssel, a húsvéti gyertya megáldásával, a húsvéti örömének eléneklésével kezdődik a szertartás, ezt követi a keresztségi fogadalom megújítása, majd az ünnepi szentmise.


Vasárnap és hétfőn a reggeli hetes mise elmarad, a többi a szokásos rendben meg lesz tartva, 8:30, 10:30, 16:00 és 18:00-kor.


Szeretettel várunk mindenkit, aki a közösségi liturgiába örömmel és gyümölcsöző lelkülettel kíván bekapcsolódni személyesen vagy az interneten keresztül!


Adventi lelkigyakorlat az Oltáriszentségről az Eucharisztikus Kongresszusra készülve - Győrújbarát, 2019. december 5-8.

 

Bővebben>>


2019.10.30. - Hirdetések

1. November elsején, Mindenszentek ünnepén reggel 7.30-kor a Szent Anna Otthonban, 8.30 és 10.30-kor, valamint 16.00 és 18.00 órakor templomunkban lesznek szentmisék. Az esti 18.00 órai szentmisét és az elhunyt szeretteinkről való imádságos megemlékezést már az altemplomban tartjuk. A szertartás után rózsafüzért imádkozva, mécsesekkel vonulunk a temetői nagykereszthez.


2. November 2-án, Halottak napján délután 15.00,16.00, 17.00 órakor az altemplomban lesznek szentmisék, az esti 18.00 órai elővételezett szentmise pedig fent a templomban lesz.


3. Az új sírok megáldására Mindenszentek Napján, november elsején délután 14.00 órától kerül sor, kérjük a kedves híveket, a plébánián előzetesen jelentsék be a megáldandó sírok helyét.


4. A kedves hívek 195 830 forintot adományoztak a missziós gyűjtés alkalmával, mindenkinek köszönjük a nagylelkű adományokat.


5. Ne felejtsük el, hogy az óraátállítást követően vasárnaponként a délutáni szentmisék már 16.00 és 18.00 órakor kezdődnek.
6. A Rózsafüzér Társulat titokcseréje - tekintettel az ünnepekre - november 7-én, csütörtökön lesz.


2018.12.11. - Adventi lelkigyakorlat

 December 6-án 45 cursillista hallgató érkezett a győrújbaráti Apor Lelkigyakorlatos Házba, hogy 3 napra kivonulva a világból, megkezdje a lelki felkészülést Jézus születésének ünnepére. Az elmélkedések, közös imák, szentgyónás, szentmisék, szentáldozások, szentségimádás, meghitt, baráti beszélgetések, a közös éneklés és a Bezerédj kastély kórusának adventi hangversenye - mind, mind az Isteni kegyelem közvetítői voltak ezen a hétvégén. Nem hiányzott a karácsonyi vásárok nyüzsgő tömege, a bevásárlóközpontok zsúfoltsága. A testvérek, Gyulától Petőházáig, a Felvidék falvaitól Győr és Pápa környékéig, lélekben feltöltődve, békével a szívükben tértek haza, remélve, hogy a nyugalom, a szeretet, a megerősödött hit, a megbocsátani tudás kitart egészen a nagyböjti lelkigyakorlatig!

Baloghné Kalmár Zsuzsanna

 

   


A Szentlélek Templom és Otthonfenntartó Alapítvány nem csupán a győri Szent Anna Idősek Otthonában gondoskodik az életben megfáradt és beteg embertársainkról, hanem a győrújbaráti Arany János u. 46. szám alatt található részlegében is. Itt jobbára a hirtelen súlyosan beteggé vált testvéreinket gondozzák. A közelmúltban teljes külső megújítást végeztek az épületen, egyúttal a kápolna művészi alkotásai is bővültek. Az évekkel ezelőtt Énzsöly Kinga és Gábor Ajna festményeivel díszített felszentelt helyet Énzsöly Anna újabb alkotásai tették teljessé: a karzat homlokzati festménye, valamint az Irgalmas Jézus festménye. Az épület főbejáratánál található homlokzatra Sándor József Péter művész Szent Annát a Szűzanyával és a kis Jézussal ábrázoló domborműve került. Október 21-én ünnepi szentmise keretében Benkovich Ferenc atya megáldotta a művészi alkotásokat.

 

Képek>>

 

 


 

2018. június másodikán - csatlakozva a szentségimádási lánchoz a világ körül - templomunkban délután 5 órától lesz szentségimádási imaóra. A 2020-as Budapesti Eucharisztikus Világkongresszusra készülve 2020 helyszínen imádjuk majd egy időben az Urat világszerte. Szeretettel várjuk egyházközségünk híveit!

 

Corpus Domini 2018>>


Május elseje előestéjén aggódó gondolatok kavarogtak a fejemben: túl meleg lesz, ki tudom-e fizetni a buszt, hisz többen visszamondták az utat, nem veszítünk-e el valakit a tömegben….? És egyáltalán, mért nem jó nekünk is otthon, kényelmes karosszékben végignézni a szertartást??
Másnap aztán mindenre választ kaptam. Áldásos a televízió közvetítés azok számára, akik nem tudnak már kimozdulni otthonról, de nem véletlenül jött össze ekkora tömeg a szombathelyi Emlékmű dombon! Kora reggel odaértünk, árnyas fák tövében letelepedhettünk, mindössze 200 méterre a parkolótól, remek szervezés, minden flottul ment. A ministránsok számára nagy sátor, ahol a szentmise végén szerény, virslis agapé is várta a több mint 700 fiatalt. 9 órától belekapcsolódtunk a rózsafüzérbe, aztán szombathelyi fiatalok felolvasása Brenner János atya naplójából: minden elősegítette a lelki ráhangolódást az ünnepi szentmisére. Ismerősök örömteli találkozása, győriek a város minden pontjáról, cursillisták az ország területéről. A közös imádság, énekek által a Szentlélek hamar igazi ünneplő közösséggé formálta a tömeget. El-elgondolkodtunk a boldoggá avatott atya életén: nagyapja édesapját szánta papnak, ő nem lett az, de a három fia, azaz a nagyapa három unokája igen! S az egyik megérhette testvére boldoggá avatását! Érződött Brenner atyán a meghatottság, sokszor küszködött a könnyeivel. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergomi érsek és Amato bíboros beszédei mindannyiunkhoz még közelebb hozták a fiatal vértanú atyát! Sokat lehetett róla olvasni mostanában, és minden bizonnyal sokan látták a közvetítést, ezért csak egy apróságot emelnék ki róla: utolsó reggelén így köszöntötte a plébánián reggelit készítő Málcsi nénit: „ Málcsi néni, olyan gyönyörű a reggel, át tudnám ölelni az egész világot!”
Ahhoz, hogy átölelhesse a világot, Mesteréhez hasonlóan fel kellett áldoznia életét. Imáival, közbenjárásával átölel bennünket, gondolom, különösen a fiatalokat, ministránsokat és papokat! Ezért volt öröm számunkra, hogy egyházközségünkből 14 ministráns jött velünk, akik boldogan hozták ministráns ruhájukat és csatlakoztak a kis Tarzíciusz-utódok népes seregéhez.
Ritkán van az ember éltében boldoggá avatási szertartás, ráadásul nem Rómában, mégcsak nem is Pesten, Esztergomban, hanem a szomszéd egyházmegyében. Akik vállaltuk az utat, sokáig éltünk ennek a napnak felénk áradó kegyelmeiből.
Boldog Brenner János atya – könyörögj értünk!
Baloghné Kalmár Zsuzsa
Győr, 2018. május


2018.01.05. - Szentségimádás

 


2017.12.14. - Hirdetések

1. 2017. december 23-án, szombaton este 6-kor a ministránsok áhitatával kerül sor a 4. gyertyagyújtásra.
2. 24-én, vasárnap a délután 4 órai szentmise elmarad, helyette a szokásos pásztorjátékra kerül sor fél 4-kor. Az esti 6 órai szentmisét megtartjuk, majd a Szent Anna Otthonban este 8-kor, templomunkban 10-kor lesz elővételezett éjféli mise. Urunk születésének ünnepi szentmiséje éjfélkor lesz templomunkban a hagyományoknak megfelelően.
3. December 25-én, hétfőn a reggel 7 órai szentmise elmarad, délelőtt fél 9-kor és fél 11-kor, délután 4-kor és 6-kor tartunk szentmiséket.
4. 25-én délután 5 órára ünnepi hangversenyre hívjuk az érdeklődőket.
5.26-án ünnepi miserend lesz templomunkban.
6. A karácsonyi díszítésre szánt adományokat a hívek a Szent Rita szobornál lévő perselybe helyezhetik, vagy leadhatják a plébánián.
7. Kérjük, az idős, beteg hozzátartozókat jelentsék be a plébánián, hogy felkereshessük őket a szentségekkel.
8.Szép kivitelű naptárak, kalendáriumok kaphatók a plébánián és templomunk előterében. Különösen is figyelmükbe ajánljuk a szép történeteket, verseket, imákat, mély gondolatokat tartalmazó Katolikus Kalendáriumot.
9. Legközelebbi rózsafüzér imádságaink: december 17, 10 óra, majd december 31, este fél 6.
10. A soproni cursillisták december 30-án, délelőtt 10 órakor tartják szokásos hálaadásukat a Szent István templomban, szentmisét celebrál Butsy Imre atya. Szeretettel várják a testvéreket.
11. Cursilloink lesznek: január 18-21 között nők számára, február 22-25 között férfiak számára. Jelentkezni lehet a plébánián, a jelentkezőket visszahívjuk.


2017.11.25-én immár hatodik alkalommal került megrendezésre templomunkban a ministránsok napja a Szentlélek Templomban, az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontban és a Szent Anna Otthon kápolnájában ministráns szolgálatot teljesítő fiatalok számára.


Az első alkalmat 2012-ben rendeztük meg Őszentsége XVI. Benedek pápa áldásával, 44 résztvevővel. Az évek során a résztvevők száma egyre növekedett és az idei évben már 72 fő volt a végső létszám.
A nap előkészítése már több mint egy hónappal az esemény előtt elkezdődött. Fontos megjegyezni, hogy az egész nap és a nap minden programjának kitalálói, szervezői és vezetői maguk a nagyministránsok, akik rengeteg időt és fáradtságot fektettek a szervezésbe.


Bővebben>>


2017.10.30. - Válasz Rómából

Államtitkárság                                                                                                  Vatikán, 2017. október 7.
Első szekció – általános ügyek

 

 

Atya,
Ön Őszentségéhez, Ferenc pápához eljuttatott egy összeállítást, mely bemutatja a győri Szentlélek Egyházközséget, valamint a személye által megvalósított különböző intézményeket és személyeket, amelyek a hit továbbadását szolgálják. Őszentsége megköszöni Önnek ezt a gesztust, valamint a benne kifejezett jókívánságait, kiváltképpen az imádságos támogatást a diákok, idősek és a plébánia összes híve részéről.
Az Irgalmasságról szóló a „Misericordia et misera” című apostoli levelében a Szentatya felhívja a figyelmünket, hogy életutunk minden napját meghatározza a Szentlélek jelenléte, aki szívünket formálja és képessé teszi a szeretetre (cf.n.21.). Ebben a reményben biztosítja Önt a személyéért és szolgálatáért való imájáról és nagy lélekkel küldi áldását Önre és úgyszintén mindazon személyekre, akik az Ön lelkipásztori gondjára vannak bízva.
Fogadja Atya biztosítékát annak, hogy igaz szívvel szolgálatára maradok az Úrban:

 

Mgr Paolo Borgia
Assesseur


2017.10.08. - Ferenc atya Rómában

Istennek dicsőség, embernek hála és köszönet!

 

Bevallom őszintén nem gondoltam volna, hogy az évek ilyen gyorsan elrepülnek és elérem a 70 évet. A Gondviselő Isten jóságát, Krisztus irgalmát és a Szentlélek mindeneket eltöltő bölcsességét és szeretetét tapasztaltam meg eddigi életemben. Igen mélyre nyúlt le az Úr utánam, amikor minden érdemtelenségem és gyengeségem ellenére szolgálatára hívott a papságban.
47 évi szolgálatom alatt sokszor tapasztaltam meg az Ő nagy jóságát, a Szentlélek vezetését. Természetesen sokszor csak utólag jöttem rá, hogy miért éppen úgy vezette a Gondviselő Isten életemet. Amit lelki, vagy bármilyen téren tehettem, Ő tette általam, én csak egy eszköz voltam kezében. Ezért is áldott legyen az Ő neve mindörökké!

 

Tovább>>

Képek>>


2017.09.17. - Imaélet templomunkban

 „Az imádság szeretet” (Kalcuttai Szent Teréz anya)


Imaélet templomunkban


A templom az imádság háza. Jézus jelenléte teszi a templomot templommá. De milyen fájó, ha Jézus üres falak közt él, magányosan, esetleg a vasárnapi szentmisékre jövők által meglátogatva! Az Ő Szent Szíve ott dobog a tabernákulumban, csendesen, alázatosan, várva, hogy megváltott népe eljöjjön Hozzá, szeretetét, háláját kifejezve. Harminc éve, hogy felszentelték gyönyörű templomunkat. Jézus beköltözött, s a hívek, lassan, lassan átimádkozzák e falakat. Hagyományok alakultak, csoportok formálódtak, a Szentlélek pedig végzi a maga észrevétlen, de hatékony munkáját.
1990-ben, Szent II, János Pál pápa magyarországi látogatásakor kezdődtek a csütörtöki szentségimádások. Néha aporos kis- és nagydiákok, cursillisták, rózsafüzéresek vezetik az imaórákat, ezzel is segítve egyházközségünk lelkipásztorait. Jézus az oltáron, s a közös dicséret, hálaadás, kérés, énekek, imádságok, elmélkedések formájában nagyon meghitté formálja estéinket. Nem vagyunk túl sokan, de akik jövünk, békét, megnyugvást, pihenést találunk Jézus lábainál a hétköznapok hajszája után.
Szabó Károlyné, Irénke néni, hamarosan a templomszentelés után Rózsafüzér Társulatot alapított. Ő már az égi hazában, a Szűzanyával együtt dicséri az Urat, de társulatunk tovább imádkozik. Havonta egyszer titokcserét tartunk, minden vasárnap, az ünnepi nagymise előtt szentolvasót imádkozunk. A fatimai zarándoklat hatására bevezettük az elsőszombati engesztelő rózsafüzéreket, az első lengyel zarándoklat lelki gyümölcse pedig az irgalmasság rózsafüzér az Irgalmas Jézus képénél péntekenként a betegekért. Október a Szűzanya hónapja, így minden nap szentolvasóval köszöntjük Máriát, májusban pedig lorettói litániával. Nagyböjtben keresztútjárásra várjuk a híveket.
A közös imádságokon túl egyre többen betérnek (különösen a temetőbe igyekvők) egy-egy rövid szentséglátogatásra, vagy állnak meg imádkozni a lourdes-i kápolnánál, esetleg a szentatya szobránál. Az ünnepi alkalmak pedig összegyűjtik az egyházközséghez tartozó híveket: a pünkösdi búcsú, a húsvéti feltámadási körmenet, éjféli mise, Úrnapi körmenet alkalmat adnak az egész közösségnek, hogy lélekemelő szertartások keretében dicsérjék az Urat. Mióta a „Tanító és Tápláló Krisztus” szobra vár bennünket a templom bejáratánál, Jézus Szent Szíve ünnepén, júniusban, egy esti körmenetben kivonulunk hozzá az Oltáriszentséggel, hogy imádkozzunk lakótelepünkért.
Imádkozni sokféleképpen lehet. A lényeg, hogy tegyük. Nekem rengeteget adnak a közösségben végzett imák is. Az évek során mély kapcsolatok, barátságok szövődtek, s ha valaki huzamosabb ideig nem jön, szinte mindenki azonnal keresi. Odafigyelünk egymásra, imádkozunk egymásért, ha kell, segítjük egymást. Ha valaki elveszíti egy kedves hozzátartozóját, együtt érzünk a gyászolóval, megint csak imádkozunk érte és a családért. Hálatelt szívvel tapasztaltam ezt meg, amikor nemrég az Úr elszólította édesapámat. Sokat segített a háttérben imádkozó közösség.
Teréz anya arra figyelmeztet bennünket, hogy „az imádság kezdete a csend”. Meg kell tanulnunk befelé figyelni, mert Isten a szív csendjében szól hozzánk. Ahhoz, hogy ezt a csendet megtapasztaljuk, hogy meghalljuk Istent, megtisztult szívre van szükségünk. Minél többet fogadunk be a csendes imádságban, annál többet tudunk adni másoknak cselekvő életünkben. Kérjük gyakran a Szentlélek segítségét, hogy tisztítsa, puhítsa, tegye befogadóvá lelkünket Isten szavára!


Baloghné Kalmár Zsuzsanna


2017. október, a Rózsafüzér Királynőjének hónapja

Októberi rózsafüzér-ájtatosságok a Szentlélek templomban


Hétfőnként: 17.25-től örvendetes rózsafüzér
Keddenként: 17.25-től fájdalmas rózsafüzér
Szerdánként: 17.25-től dicsőséges rózsafüzér
Csütörtökönként: világosság rózsafüzér a szentmisét követő szentségimádáson
Péntekenként: 17.45-től irgalmasság rózsafüzér a betegekért és szenvedőkért
Vasárnaponként: 9.55-től dicsőséges rózsafüzér a családokért

 


Szeretettel várjuk a kedves híveket!

 


 Kedves, Hívő- és Zarándoktársaink!
Hagyományápolás, valamint lelki és testi békénk megtalálásért szervezünk gyalogos zarándoklatot immáron kilencedszer:

a Tét-szentkúti Szűz Mária kegyhelyhez, melynek kápolnája több mint 300. éves!

A búcsú időpontja: 2017. szeptember 16-17.

Indulás helyszíne: Győri Szentlélek templom, Szentlélek tér 1.
Indulás időpontja: 2017. szeptember 16. szombat, 10.45 óra (gyülekező: 10.30).


Részletek>>


        

 

A 30 éves évforduló alkalmából rajzpályázatot hirdettünk, amelyre szebbnél szebb alkotások érkeztek. Emellett az Apor iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményének tanulói is megleptek bennünket alkotásaikkal.

 

Rajzok>>

 

     

 

 


2017.06.11. - 15 éves az Apor óvoda

A 30 éves jubileumi ünnepségsorozat utolsó állomása az Apor óvoda fennállásának 15 éves évforulójára történő megemlékezés volt. Hálaadó szentmisén a Szentlélek ifjúsági ének és zenekar közreműködésével vehettek részt az ovisok, nevelők, szülők.

 

Képek>>


« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 »


Misék rendje

Hétköznap:  18.00 (csütörtökönként szentségimádással)

Szombat: 18.00 

 

Nyári időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 17:00; 19:00 

 

Téli időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 16:00; 18:00

 

 vetítő