Szentlélek templom, Győr


Menü


Közlemények
Ultreya
2016.08.27.

 

Győri Ultreya: 2018. augusztus 25. 10.00

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket!

 

Bővebben>>

 

 


Cursillo lelkigyakorlat
2017.09.17.

Szeretettel várjuk cursilliós lelkigyakorlatainkra!

 

2018. november 27-30. ifjúsági cursillo

az Apor-iskola végzőseinek,

 

2018. december 6-9. adventi lelkigyakorlat,

2019. január 24-27. női cursillo,

2019. április 4-7. nagyböjti lelkigyakorlat.

 

 

Jelentkezési lap>>

 

......................................................


Szentségekhez járulás templomunkban 2017-ben
2017.03.09.

Facebook
2016.08.24.

Egyházközségi hozzájárulás
2014.03.07.

Kérjük a kedves híveket, hogy az egyházközségi hozzájárulás befizetésével segítsék templomunk fenntartását!

Részletek>>Aktualitások archívum


« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 »

2017.12.14. - Hirdetések

1. 2017. december 23-án, szombaton este 6-kor a ministránsok áhitatával kerül sor a 4. gyertyagyújtásra.
2. 24-én, vasárnap a délután 4 órai szentmise elmarad, helyette a szokásos pásztorjátékra kerül sor fél 4-kor. Az esti 6 órai szentmisét megtartjuk, majd a Szent Anna Otthonban este 8-kor, templomunkban 10-kor lesz elővételezett éjféli mise. Urunk születésének ünnepi szentmiséje éjfélkor lesz templomunkban a hagyományoknak megfelelően.
3. December 25-én, hétfőn a reggel 7 órai szentmise elmarad, délelőtt fél 9-kor és fél 11-kor, délután 4-kor és 6-kor tartunk szentmiséket.
4. 25-én délután 5 órára ünnepi hangversenyre hívjuk az érdeklődőket.
5.26-án ünnepi miserend lesz templomunkban.
6. A karácsonyi díszítésre szánt adományokat a hívek a Szent Rita szobornál lévő perselybe helyezhetik, vagy leadhatják a plébánián.
7. Kérjük, az idős, beteg hozzátartozókat jelentsék be a plébánián, hogy felkereshessük őket a szentségekkel.
8.Szép kivitelű naptárak, kalendáriumok kaphatók a plébánián és templomunk előterében. Különösen is figyelmükbe ajánljuk a szép történeteket, verseket, imákat, mély gondolatokat tartalmazó Katolikus Kalendáriumot.
9. Legközelebbi rózsafüzér imádságaink: december 17, 10 óra, majd december 31, este fél 6.
10. A soproni cursillisták december 30-án, délelőtt 10 órakor tartják szokásos hálaadásukat a Szent István templomban, szentmisét celebrál Butsy Imre atya. Szeretettel várják a testvéreket.
11. Cursilloink lesznek: január 18-21 között nők számára, február 22-25 között férfiak számára. Jelentkezni lehet a plébánián, a jelentkezőket visszahívjuk.


2017.11.25-én immár hatodik alkalommal került megrendezésre templomunkban a ministránsok napja a Szentlélek Templomban, az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontban és a Szent Anna Otthon kápolnájában ministráns szolgálatot teljesítő fiatalok számára.


Az első alkalmat 2012-ben rendeztük meg Őszentsége XVI. Benedek pápa áldásával, 44 résztvevővel. Az évek során a résztvevők száma egyre növekedett és az idei évben már 72 fő volt a végső létszám.
A nap előkészítése már több mint egy hónappal az esemény előtt elkezdődött. Fontos megjegyezni, hogy az egész nap és a nap minden programjának kitalálói, szervezői és vezetői maguk a nagyministránsok, akik rengeteg időt és fáradtságot fektettek a szervezésbe.


Bővebben>>


2017.10.30. - Válasz Rómából

Államtitkárság                                                                                                  Vatikán, 2017. október 7.
Első szekció – általános ügyek

 

 

Atya,
Ön Őszentségéhez, Ferenc pápához eljuttatott egy összeállítást, mely bemutatja a győri Szentlélek Egyházközséget, valamint a személye által megvalósított különböző intézményeket és személyeket, amelyek a hit továbbadását szolgálják. Őszentsége megköszöni Önnek ezt a gesztust, valamint a benne kifejezett jókívánságait, kiváltképpen az imádságos támogatást a diákok, idősek és a plébánia összes híve részéről.
Az Irgalmasságról szóló a „Misericordia et misera” című apostoli levelében a Szentatya felhívja a figyelmünket, hogy életutunk minden napját meghatározza a Szentlélek jelenléte, aki szívünket formálja és képessé teszi a szeretetre (cf.n.21.). Ebben a reményben biztosítja Önt a személyéért és szolgálatáért való imájáról és nagy lélekkel küldi áldását Önre és úgyszintén mindazon személyekre, akik az Ön lelkipásztori gondjára vannak bízva.
Fogadja Atya biztosítékát annak, hogy igaz szívvel szolgálatára maradok az Úrban:

 

Mgr Paolo Borgia
Assesseur


2017.10.08. - Ferenc atya Rómában

Istennek dicsőség, embernek hála és köszönet!

 

Bevallom őszintén nem gondoltam volna, hogy az évek ilyen gyorsan elrepülnek és elérem a 70 évet. A Gondviselő Isten jóságát, Krisztus irgalmát és a Szentlélek mindeneket eltöltő bölcsességét és szeretetét tapasztaltam meg eddigi életemben. Igen mélyre nyúlt le az Úr utánam, amikor minden érdemtelenségem és gyengeségem ellenére szolgálatára hívott a papságban.
47 évi szolgálatom alatt sokszor tapasztaltam meg az Ő nagy jóságát, a Szentlélek vezetését. Természetesen sokszor csak utólag jöttem rá, hogy miért éppen úgy vezette a Gondviselő Isten életemet. Amit lelki, vagy bármilyen téren tehettem, Ő tette általam, én csak egy eszköz voltam kezében. Ezért is áldott legyen az Ő neve mindörökké!

 

Tovább>>

Képek>>


2017.09.17. - Imaélet templomunkban

 „Az imádság szeretet” (Kalcuttai Szent Teréz anya)


Imaélet templomunkban


A templom az imádság háza. Jézus jelenléte teszi a templomot templommá. De milyen fájó, ha Jézus üres falak közt él, magányosan, esetleg a vasárnapi szentmisékre jövők által meglátogatva! Az Ő Szent Szíve ott dobog a tabernákulumban, csendesen, alázatosan, várva, hogy megváltott népe eljöjjön Hozzá, szeretetét, háláját kifejezve. Harminc éve, hogy felszentelték gyönyörű templomunkat. Jézus beköltözött, s a hívek, lassan, lassan átimádkozzák e falakat. Hagyományok alakultak, csoportok formálódtak, a Szentlélek pedig végzi a maga észrevétlen, de hatékony munkáját.
1990-ben, Szent II, János Pál pápa magyarországi látogatásakor kezdődtek a csütörtöki szentségimádások. Néha aporos kis- és nagydiákok, cursillisták, rózsafüzéresek vezetik az imaórákat, ezzel is segítve egyházközségünk lelkipásztorait. Jézus az oltáron, s a közös dicséret, hálaadás, kérés, énekek, imádságok, elmélkedések formájában nagyon meghitté formálja estéinket. Nem vagyunk túl sokan, de akik jövünk, békét, megnyugvást, pihenést találunk Jézus lábainál a hétköznapok hajszája után.
Szabó Károlyné, Irénke néni, hamarosan a templomszentelés után Rózsafüzér Társulatot alapított. Ő már az égi hazában, a Szűzanyával együtt dicséri az Urat, de társulatunk tovább imádkozik. Havonta egyszer titokcserét tartunk, minden vasárnap, az ünnepi nagymise előtt szentolvasót imádkozunk. A fatimai zarándoklat hatására bevezettük az elsőszombati engesztelő rózsafüzéreket, az első lengyel zarándoklat lelki gyümölcse pedig az irgalmasság rózsafüzér az Irgalmas Jézus képénél péntekenként a betegekért. Október a Szűzanya hónapja, így minden nap szentolvasóval köszöntjük Máriát, májusban pedig lorettói litániával. Nagyböjtben keresztútjárásra várjuk a híveket.
A közös imádságokon túl egyre többen betérnek (különösen a temetőbe igyekvők) egy-egy rövid szentséglátogatásra, vagy állnak meg imádkozni a lourdes-i kápolnánál, esetleg a szentatya szobránál. Az ünnepi alkalmak pedig összegyűjtik az egyházközséghez tartozó híveket: a pünkösdi búcsú, a húsvéti feltámadási körmenet, éjféli mise, Úrnapi körmenet alkalmat adnak az egész közösségnek, hogy lélekemelő szertartások keretében dicsérjék az Urat. Mióta a „Tanító és Tápláló Krisztus” szobra vár bennünket a templom bejáratánál, Jézus Szent Szíve ünnepén, júniusban, egy esti körmenetben kivonulunk hozzá az Oltáriszentséggel, hogy imádkozzunk lakótelepünkért.
Imádkozni sokféleképpen lehet. A lényeg, hogy tegyük. Nekem rengeteget adnak a közösségben végzett imák is. Az évek során mély kapcsolatok, barátságok szövődtek, s ha valaki huzamosabb ideig nem jön, szinte mindenki azonnal keresi. Odafigyelünk egymásra, imádkozunk egymásért, ha kell, segítjük egymást. Ha valaki elveszíti egy kedves hozzátartozóját, együtt érzünk a gyászolóval, megint csak imádkozunk érte és a családért. Hálatelt szívvel tapasztaltam ezt meg, amikor nemrég az Úr elszólította édesapámat. Sokat segített a háttérben imádkozó közösség.
Teréz anya arra figyelmeztet bennünket, hogy „az imádság kezdete a csend”. Meg kell tanulnunk befelé figyelni, mert Isten a szív csendjében szól hozzánk. Ahhoz, hogy ezt a csendet megtapasztaljuk, hogy meghalljuk Istent, megtisztult szívre van szükségünk. Minél többet fogadunk be a csendes imádságban, annál többet tudunk adni másoknak cselekvő életünkben. Kérjük gyakran a Szentlélek segítségét, hogy tisztítsa, puhítsa, tegye befogadóvá lelkünket Isten szavára!


Baloghné Kalmár Zsuzsanna


2017. október, a Rózsafüzér Királynőjének hónapja

Októberi rózsafüzér-ájtatosságok a Szentlélek templomban


Hétfőnként: 17.25-től örvendetes rózsafüzér
Keddenként: 17.25-től fájdalmas rózsafüzér
Szerdánként: 17.25-től dicsőséges rózsafüzér
Csütörtökönként: világosság rózsafüzér a szentmisét követő szentségimádáson
Péntekenként: 17.45-től irgalmasság rózsafüzér a betegekért és szenvedőkért
Vasárnaponként: 9.55-től dicsőséges rózsafüzér a családokért

 


Szeretettel várjuk a kedves híveket!

 


 Kedves, Hívő- és Zarándoktársaink!
Hagyományápolás, valamint lelki és testi békénk megtalálásért szervezünk gyalogos zarándoklatot immáron kilencedszer:

a Tét-szentkúti Szűz Mária kegyhelyhez, melynek kápolnája több mint 300. éves!

A búcsú időpontja: 2017. szeptember 16-17.

Indulás helyszíne: Győri Szentlélek templom, Szentlélek tér 1.
Indulás időpontja: 2017. szeptember 16. szombat, 10.45 óra (gyülekező: 10.30).


Részletek>>


        

 

A 30 éves évforduló alkalmából rajzpályázatot hirdettünk, amelyre szebbnél szebb alkotások érkeztek. Emellett az Apor iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményének tanulói is megleptek bennünket alkotásaikkal.

 

Rajzok>>

 

     

 

 


2017.06.11. - 15 éves az Apor óvoda

A 30 éves jubileumi ünnepségsorozat utolsó állomása az Apor óvoda fennállásának 15 éves évforulójára történő megemlékezés volt. Hálaadó szentmisén a Szentlélek ifjúsági ének és zenekar közreműködésével vehettek részt az ovisok, nevelők, szülők.

 

Képek>>


Június 10-én következett a Szentlélek-templom zarándoklat, amelyre a Szentlélek titulusú plébániákat vártuk. Pilisszentlélekről és Hévízről érkezett zarándokok mellett a Bezenyéről érkezett csoport és híveink imádkozhattak együtt. A szentmisét Veres András megyéspüspökünk celebrálta, akinek homíliájában tanítást hallhattunk a Szentlélekről. A szentmisét követően énekes-imádságos menet indult. Az első állomás a Lourdesi barlang, majd a Tápláló és Tanító Krisztus szobra volt. Ezt követően az Úr angyala imádsággal Szent II. János Pál pápa szobrához vonultunk. A menet az Apor iskola elé vette az irányt, ahol a vértanú püspök szobra előtt hangzott el imádság. A zarándokút az iskola aulájában ért véget, ahol együtt elimádkoztuk püspök atya ajánlásával íródott, a papi hivatásokért szóló imát. A zarándoknap agapéval zárult.

 

Képek>>

Könyörgések>>


 

Tanévzárás és hálaadás. Ezzel a két szóval illethetjük a Szentlélek templom ajándékából, az Apor iskolából kinőtt, mindenkinek kedves kis "hajtás" ünnepségét. Idén 15 éves az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, ahol máig több, mint 200-an tanulhatnak az alapfoktól a továbbképzőig papír és makettkészítést, kerámiamunkákat, a rajzolás, festést tudományát. Milliónyi csodálatos alkotás, kedvesség, művészi igényesség, a szépre, a jóra való fogékonyság fejlesztése jellemzi az iskolát, köszönhetően Kissné Kostelec Évának és kollégáinak.

 

Képek az Apor iskolai galériából>>


2017.06.06. - A jubileumi szentmise

Június 6-án ünnepeltük templomunk felszentelésének harmincadik évfordulóját. A hálaadó szentmisét P. Barsi Balázs ofm celebrálta, aki mély gondolatokat tartalmazó tanítást adott az egyházközség híveinek, az Apor iskola diákjainak és dolgozóinak, valamint a templomunkba zarándoklóknak. 

 

Képek>>

 

Könyörgések>>


2017.06.05. - Pünkösdhétfő

A 17.00 -kor kezdődő szentmise a templom ifjúsági zenekarának liturgikus szolgálatával a régi és jelenlegi ministránsokért és zenekarokért került felajánlásra. A szentmise után a zenekar koncertjére kerül sor, majd a „régi” ministránsok és az ifjúsági énekkar tagjainak találkozója következett.

 

Képek>>


2017.06.04. - Pünkösd 2017

Pünkösd vasárnapján folytatódott az ünneplés. Egy különleges ajándékban volt részünk ez alkalommal. A szentmisén a liturgikus énekeket a Liszt Ferenc kórus és a kíséretét szolgáló zenekar vezette, Somfai Elemér karnagy és Csorba János karnagy irányításával. Spissich Blanka és Karolina a Csíksomlyói Szűzanyáról szóló népdallal kedveskedett a könyörgések alkalmával. A szentmise végén a templom előtti téren Hovanecz Lili és Szalai Fruzsina népdalénekét Szabó Réka, Szabó Sára, Gaál Gergely, Gaál Bernadett adott elő felcsíki táncokat. Ezt követően Bogdányi Boróka népdalcsokrot énekelt. Befejezésül ugrós táncot láthattunk az Apor iskola alsó tagozatának néptánccsoportja részéről, Hájas-Bodor Nóra felkészítésében. Este 18.00-kor Ruppert István orgonakoncertjére került sor, majd a búcsúi szórakozás sem maradt el.


Képek>>


Pünkösd vígiliáján Ferenc atya interjút adott a Mária Rádiónak.

 

Riport>>


2017.06.03. - Bérmálás

 "Jöjj Szentlélek Úristen..." hangzott fel újra Pünkösd vígiliáján az ismert népének. A Szentlélek templomban 88 aporos és 34 plébániai fiatal részesült a keresztény nagykorúság szentségében, amelyet a kismartoni püspök, Ägidius Zsifkovics szolgáltatott ki. A fegyelmezett fiatalokat megható volt látni, hogy milyen komolyan imádkozva vettek részt a szentmisén! Köszönet és hála illeti a felkészítőket! A püspök atyát a német nyelvű diákköszöntő után Kiss Zoltán igazgató úr köszöntötte. Ferenc atya horvát nyelven szólt és idézte fel a múlt eseményeit. A szentmise végén püspök úr hálával és köszönettel fordult Ferenc atya felé és kiemelte a köztünk és a kismartoni egyházmegye közötti baráti kapcsolat fontosságát.

 

Képek>>

 

Könyörgések>>


A Szentlélek-templom felszentelésének 30 éves évfordulója alkalmából szervezett ünnepségsorozat részeként az alsó tagozatosok egy színdarabbal kedveskedtek a templomba látogatóknak. Az igazi komoly színészi teljesítménnyel, nagy átéléssel előadott drámajáték Jézus feltámadásától a mennybemeneteléig tartó időszakot mutatta be. Hálával és köszönettel tartozunk a szereplőknek, valamint tanáraiknak (Nagyné Szammer Éva, Szalainé Csapó Rita, Somfai Elemér, Kovács Anna Zsuzsanna). Az előadást követően szentmisét mondott Bognár István atya a házasságban élőkért és a családokért.

 

Képek>>

 

Könyörgések>>


Szentmisét mondott és szentségimádást vezetett Balázs Tamás atya az elhunyt templomépítőkért, a templomunkban nyugvó hozzátartozókért, valamint azokért a megholt hívekért, akiket templomunkból kísértünk utolsó útjukra.

 

Képek>>

 

Könyörgések>>


Könyörgő szentmisét mondott Egresits Ferenc atya a testi-lelki betegekért, az életben megfáradtakért, a 20 éves Szent Anna Otthon lakóiért és dolgozóiért.

 

Képek>>


 

Május 29-én felajánló szentmisét mondott Reisner Ferenc atya a képviselőtestületért, a templomépítőkért, a jótevőkért.

 

Képek>>

 

Könyörgések>>


Május 29-én hálaadó szentmisét mondott Berkes Gyula atya a győri plébániákért és papokért.

 

Képek>>

 

 

Könyörgések>>


« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 »


Misék rendje

Hétköznap:  18.00 (csütörtökönként szentségimádással)

Szombat: 18.00

 

Nyári időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 17:00; 19:00 

 

Téli időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 16:00; 18:00

 

 vetítő