Szentlélek templom, Győr


Menü


Közlemények
Egyházközségi hozzájárulás
2022.12.01.

Kérjük a kedves híveket, hogy az egyházközségi hozzájárulás befizetésével segítsék templomunk fenntartását!

Részletek>>


Facebook
2022.12.01.

25 éves jubileum riport
2012.10.10.

A Revita televízió CREDO című vallási műsorában egy riport készült Ferenc atyával, amelyet az alábbiakban tekinthetünk meg.

 

Riport>>


Hitoktatás
2012.09.15.

Kialakultak a plébániai és a lakótelepi iskolák hitoktatási időpontjai. Kérjük a kedves híveket, hogy budítsák ismerőseiket, hogy ő maguk, illetve gyermekeik minél többen jelentkezzenek a felkínált időpontokra.

Részletek>>


Jubileumi video
2012.05.31.


Templomunk

 

 

 
Templomunk menüpont almenüpontjai:

Történet

A templom építésének és a hitélet beindulásának rövid története Az 1960-as évektől kezdve Győr városának lélekszáma rohamosan növekedett. Sorra épültek az új lakótelepek. Először az Adyváros, melynek ...

A templom előcsarnoka

A templom előcsarnokába érve az épület legnagyobb festménye fogad bennünket. Kákonyi Asztrik atya triptichon formában örökítette meg számunkra az emmauszi jelenetet. Az első kép szürkés, kilátástalans...

Szentély

A Barabás László által készített tabernákulum A TEMPLOM SZENTÉLYE A szentély hófehér falait kezdetben csupán a Kákonyi Asztrik atya által készített két skiccből tervezett tűzzománc tabernákulum díszítette Barabás László keze nyomán...

Színes üvegablakok

A szinte puritán egyszerűségű templom belső terét a meleget árasztó famennyezet és a színes üvegablakok töltik meg lélekkel. A szentély két oldalán található a két legnagyobb, emberi alakokat ábrázoló...

A keresztelőkút

A keresztelőkút eredetileg a Szűz Mária-szobor helyén volt, majd 1989-től áthelyezésre került a templomtér jobb oldalára, ahol a színes üvegajtók vannak. Samodai József aranyozása Kákonyi Asztrik tervezésében készült el...

Üvegablakok

A templomtérben a hátsó falon, a keresztút fölött ötször két üvegablak látható. Színeiben dominánsak a tűzpiros és erős kontrasztos színek (mélykék, piros, lila). Kákonyi Asztrik nevéhez fűződik ez a ...

Fából készült alkotások

Hivatásom: „Az Egyház szívében szeretet leszek” Kis Szt. Teréz A sekrestye felőli csigalépcső oldalfalán található Lisieux-i Kis Szent Teréz fadomborműve. Ez a fiatal lány amint elérte a k...

Bronz alkotások

Ferenczy Béni: XII . állomás Köztudott, hogy Ferenczy Béni szobrásztevékenységének fénykora a kommunista időszakkal esett egybe. Ez a megrendeléseket illetően egyúttal meghatározta alkotásait is. Fele...

Fájdalmas kápolna

Az előcsarnokból az altemplomba haladva félúton megállhatunk a Fájdalmas kápolnában. Az evangéliumi jelenettel találjuk magunkat szemben: Jézus a kereszten, a kereszt alatt a Szűzanya és a szeretett t...

Altemplom

Altemplomunk oltára alatt került elhelyezésre az Utolsó vacsora terméből származó alapkő, így amikor elhunyt szeretteinkért mutatjuk itt be a legszentebb áldozatot, az első áldozattal fizikálisán és lelkiekben is a legszorosabb kapcsolatban vagyunk...

Orgonák

Harangok

Szent István-harang Felirata: Szent István, könyörögj érettünk! A győri Szentlélek-templomnak ajándékozta a zürichi Szent István magyar plébánia. Öntötte Gombos Lajos harangöntő mester Őrbottyánban az 1987...

A tápláló és tanító Krisztus

Szép Ernő: Jézus Krisztus Emberek istene, Istenek embere, Te lehajtott fejű, Megszegzett kezű, Lecsukódott szemű, Te megfagyott ajkú, Te kihasadt szívű, Te örökre vérző, Útszél elhagyottja, Mezítelen ...

Karzat mozaik

Sulyok Elemér OSB biblikus magyarázata Tolnay Imre mozaiksorozatához „Isten lelke lebegett a vizek fölött” (Ter 1,2) A hatnapos teremtéstörténet (Ter 1,1-2,4a) ősi szájhagyomány alapján a babiloni fogság (Kr...

Mozaik keresztút

„Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.” (Róm 8:14) Jézust a Lélek egykor kivitte a pusztába, ahol kísértést szenvedett, de Isten Fiának bizonyult (vö., Lk 4:3-4, 9-12), s talán mert...

Irgalmas Jézus mozaikkép

Szent Fausztina magánkinyilatkoztatásaiban, látomásaiban párbeszédet folytatott Jézussal, melyben - a nővér naplója alapján - Jézus kívánsága szerint, húsvét utáni első vasárnapja legyen az isteni irgalmasság napja...

Lourdes-i barlang

2014. június 8-án, pünkösd napján került megszentelésre a Lourdesi barlangjelenet, amelyet templomunk bejáratánál találhatunk. A Szentlélek Templom és Otthonfenntartó Alapítvány és hívek adományából készült alkotás Rieger Tibor szobrászművész munkája...

Szent II. János Pál pápa szobra

„Krisztus a testévé és vérévé változtatott kenyér és bor egyszerű színei alatt velünk járja az élet útjait, mint erősségünk, útravalónk, és mindenki számára a remény tanúivá tesz bennünket. S ha...

Szentlélek templom kiadvány 1985-2005

A felszentelő bíboros érsek előszava Húsz évvel ezelőtt, 1985. május 25-én történt a Szentlélek- templom és plébániaépület alapkövének elhelyezése.Nagy eredmény volt az akkori körülmények közt az új templom építésének lehetősége...Misék rendje

Hétköznap:  18.00 (csütörtökönként szentségimádással)

Szombat: 18.00 

 

Nyári időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 17:00; 19:00 

 

Téli időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 16:00; 18:00

 

 vetítő