Szentlélek templom, Győr


Menü


Közlemények
Egyházközségi hozzájárulás
2022.12.01.

Kérjük a kedves híveket, hogy az egyházközségi hozzájárulás befizetésével segítsék templomunk fenntartását!

Részletek>>


Facebook
2022.12.01.

25 éves jubileum riport
2012.10.10.

A Revita televízió CREDO című vallási műsorában egy riport készült Ferenc atyával, amelyet az alábbiakban tekinthetünk meg.

 

Riport>>


Hitoktatás
2012.09.15.

Kialakultak a plébániai és a lakótelepi iskolák hitoktatási időpontjai. Kérjük a kedves híveket, hogy budítsák ismerőseiket, hogy ő maguk, illetve gyermekeik minél többen jelentkezzenek a felkínált időpontokra.

Részletek>>


Jubileumi video
2012.05.31.


TemplomunkMozaik keresztút – Szemlélődés

 Tóta Péter Benedek: Szemlélődés Tolnay Imre Keresztútja előtt a marcalvárosi Szentlélek-Templomban

 

A szemlélődés vagy kontempláció és az elmélkedés vagy meditáció, azaz hogy kitartóan elmélyedünk, sőt elmerülünk valamiben, könnyen megesik velünk, amikor nyitott szemmel, szellemmel és lélekkel járunk a világban. Szemünk elé kerül sok minden. Ami zavar, és ami megnyugtat. Ami felháborít, és ami lenyűgöz. Ami taszít, és ami vonz. Ami elrettent, és ami megragad. Ami undorít, és ami elbűvöl. Ami rút, és ami szép. Ami profán, és ami szent. Ilyen értelemben szemlélődött Isten által vezetett útján Jákob pátriárka, amikor fölébredt álmából: „Megborzadt és azt mondta: ’Milyen félelmetes ez a hely, valóban itt van az Isten háza, és itt van az ég kapuja.’” (Ter 28:17) Isten által vezetett életútján Mózes is megrendülten fürkészve közeledett az égő csipkebokor látványához, de az Úr visszarettentette: „Ne közelíts! Vedd le a sarudat a lábadról, mert a hely, ahol állsz, szent föld!” (Kiv 3:4-5) Miután Jézus jellemezte az őt követni szándékozók útját a kereszt felvételével (Mk 9:34-35; Mt 16:24-25; Lk 9:23-24), az Úr szenvedésének elviselését megkönnyítendő elővételezett dicsőséges színeváltozásakor a marasztaló jó érzés ellenére a tanítványok „igen megijedtek” (Mt 17:6), „nagyon féltek” (Lk 9:34) és „arcra borultak” (Mt 17:7), ahogyan ezt az ikonfestészet is szemlélteti. Az Isten Fia maga is remegve és gyötrődve (Mk 14:33), sőt halálfélelemmel (Lk 22:44) járta a lélek útját és imádkozott, miközben megerősítést kapott (Lk 22:43), hogy elfogadja Atyja akaratát, ami megindította szenvedése menetét, megnyitotta a kereszt útját. Nem meglepő tehát, ha mi is borzalmas csodálattal szemléljük a szenvedés egyszerre esendő és felemelő történetét. Hiszen ilyen a szenvedés menete, a kereszt útja. Ennek a jelenségnek és eseménynek a feldolgozásában segítségünkre lehetnek a művészek és a szent helyek. „A művész elmélkedése a rettenetről vagy a mocsokról vagy az undorról szükségszerű és negatív vetülete a szépség keresésére ösztönző indíttatásnak.”  Az e világban megtapasztalt szenvedéshez tapadó rettenet vagy mocsok vagy undor tanulmányozása ugyanakkor „közvetve jelzi az üdvözülés pozitív állapotának a lehetőségét. S valóban, [a szenvedésben] már valamiképpen benne is van a természetfölötti és az emberfölötti.”

 

Tolnay Imre Keresztútja a szükségszerűen negatív vetület közvetetten pozitív állapotának lehetőségét mutatja meg tizenöt képben, hogy képesek legyünk eljutni a szent misztériumok országába. Tolnay Imre Keresztútján a stációk az út jellegéhez híven apró kockakövekből rakódnak össze. Ez az egyetlen kirakott út. Járható. Menni kell rajta. Egyirányú. Nincs visszaút. Ugyan önmagában a halál miatt zsákutcának tűnik, azonban az értünk vállalt áldozat miatt a szeretet feltámadása megnyitja az örök élet misztériumába vezető utat. Misztérium az, amit látunk ugyan, de nem látjuk élesen. Misztérium az, amit belátunk, de nem látjuk pontosan. Pontosabban csak kisebbnagyobb pontok szorosabb-lazább halmazát látjuk jól-rosszul. Van elképzelésünk az egészről, vannak képzeteink a részletekről, de nem vagyunk képesek a magunk erejéből beállítani a megfelelő felfogás érdekében a legmegfelelőbb képfelbontást. A pixellel mért információs és kommunikációs technológia korában ettől is szenvedhetünk múló időhöz kötött állapotunkban, miközben az el nem múló, örök élményt vagy örök életet jelentő legalkalmasabb időt szeretnénk tetten érni. A kedvét múlató a kedvező pillanatot, hogy a természetesnek véltben felismerje a természetfelettit, az emberinek tűnőben az emberfelettit. Tolnay Imre Keresztútja stációinak képei látóképességünk mozaikos felbontással kapcsolatos jellegét tükrözi, miközben keresi az utat az idő és az időtlenség, a mulandó és az örök, az eltűnő idő és a kitüntetett idő, a kronosz és a kairosz között az Isten Fia nyomában járva. A Keresztút teljes panorámaképét hármas képcsoportok szorosabb-lazább halmaza bontja meg. Ezekhez szinte bevezető mottóként – mint útmutató – szolgálnak az őket megelőző ablakpárok üvegképein olvasható idézetek.
Misék rendje

December 24.

7:00; 8:30; 10:30 advent IV. vasárnapjának szentmiséi

15:30 Pásztorjáték a templomban

18.00 Szentmise

22.00 és 24.00 Urunk születésének ünnepi szentmiséje.

 

December 25.

7:30 Szent Anna Otthon kápolnája

8.30 Szentmise 

10.30 Szentmise

16.00 - Szentmise

18:00 - Szentmise

 

December 26.

Szentmisék:

7:30 Szent Anna Otthon kápolnája

8.30;10.30; 16.00; 18.00 

 

December 31.

7:00; 8.30; 10.30; 16.00 

18:00 - Hálaadó szentmise

 

Január 1.

7:30 Szent Anna Otthon kápolnája

8.30; 10.30; 16.00; 18:00 

 

Hétköznap:  18.00 (csütörtökönként szentségimádással)

Szombat: 18.00 

 

Nyári időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 17:00; 19:00 

 

Téli időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 16:00; 18:00

 

 vetítő