Szentlélek templom, Győr


Menü


Közlemények
Egyházközségi hozzájárulás
2022.12.01.

Kérjük a kedves híveket, hogy az egyházközségi hozzájárulás befizetésével segítsék templomunk fenntartását!

Részletek>>


Facebook
2022.12.01.

25 éves jubileum riport
2012.10.10.

A Revita televízió CREDO című vallási műsorában egy riport készült Ferenc atyával, amelyet az alábbiakban tekinthetünk meg.

 

Riport>>


Hitoktatás
2012.09.15.

Kialakultak a plébániai és a lakótelepi iskolák hitoktatási időpontjai. Kérjük a kedves híveket, hogy budítsák ismerőseiket, hogy ő maguk, illetve gyermekeik minél többen jelentkezzenek a felkínált időpontokra.

Részletek>>


Jubileumi video
2012.05.31.


TemplomunkKarzat mozaik – Alpha és Ómega

 

 

 

Hildeberd de Lavardin
Alpha és Ómega


Alpha s Ómega, nagy Isten,
Héli, Héli, én Istenem!
Kinek szeme mindent-tudás,
erőd mindentbíró csudás,
kinek léted a legfőbb jó,
s műved minden, ami még jó.
Mindenen allul és föllül,
mindenben s mindenen kívül;
mindenben, de nem bezárva,
mindenen kívül, s nem árva,
minden fölött, s nem toronyban,
minden alatt, s nem elvontan;
föllül, s mindig elnökölve,
allul és mindent emelve,
kívül, s mindent egybeöltve,
bellül, és mindent betöltve.
Bellül, soha nem szorulván,

kívül, soha szét nem hullván;
föllül, és semmise támaszt,
allul, s semmi súly nem fáraszt.
Nem mozdulsz és mindent mozgatsz,
helyet foglalsz, s nem foglaltatsz;
időt váltasz, s nem változol,
utat rögzítsz, s nem utazol.
Külső erő s szükségesség
nincs, hogy lényed cserélhessék.
Ami nékünk holnap s tegnap,
neked örök most és egy-nap;
örökös nap és egyetlen,
oszthatatlan, véghetetlen,
hol mindent előre láttál,
mindent egyszerre csináltál,
s mintájára nagy lelkednek
formát szabsz az elemeknek.

 

 

 

 

 

 

(Részlet Hildebert de Lavardin francia költő /1056–1133/ verséből, ford. Babits Mihály)
Misék rendje

December 24.

7:00; 8:30; 10:30 advent IV. vasárnapjának szentmiséi

15:30 Pásztorjáték a templomban

18.00 Szentmise

22.00 és 24.00 Urunk születésének ünnepi szentmiséje.

 

December 25.

7:30 Szent Anna Otthon kápolnája

8.30 Szentmise 

10.30 Szentmise

16.00 - Szentmise

18:00 - Szentmise

 

December 26.

Szentmisék:

7:30 Szent Anna Otthon kápolnája

8.30;10.30; 16.00; 18.00 

 

December 31.

7:00; 8.30; 10.30; 16.00 

18:00 - Hálaadó szentmise

 

Január 1.

7:30 Szent Anna Otthon kápolnája

8.30; 10.30; 16.00; 18:00 

 

Hétköznap:  18.00 (csütörtökönként szentségimádással)

Szombat: 18.00 

 

Nyári időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 17:00; 19:00 

 

Téli időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 16:00; 18:00

 

 vetítő