Szentlélek templom, Győr


Menü


Közlemények
Egyházközségi hozzájárulás
2022.12.01.

Kérjük a kedves híveket, hogy az egyházközségi hozzájárulás befizetésével segítsék templomunk fenntartását!

Részletek>>


Facebook
2022.12.01.

25 éves jubileum riport
2012.10.10.

A Revita televízió CREDO című vallási műsorában egy riport készült Ferenc atyával, amelyet az alábbiakban tekinthetünk meg.

 

Riport>>


Hitoktatás
2012.09.15.

Kialakultak a plébániai és a lakótelepi iskolák hitoktatási időpontjai. Kérjük a kedves híveket, hogy budítsák ismerőseiket, hogy ő maguk, illetve gyermekeik minél többen jelentkezzenek a felkínált időpontokra.

Részletek>>


Jubileumi video
2012.05.31.


Templomunk – Szent II. János Pál pápa szobra

 

„Krisztus a testévé és vérévé változtatott kenyér és bor egyszerű színei alatt velünk járja az élet útjait, mint erősségünk, útravalónk, és mindenki számára a remény tanúivá tesz bennünket. S ha e misztérium színe előtt az értelem megtapasztalja is a maga korlátait, a Szentlélek kegyelmével megvilágított szív meglátja, hogyan kell viselkednie, s hogyan kell elmerülnie az imádásban és a határtalan szeretetben.”


Ecclesia de Eucharistia II.János Pál pápa enciklikája az Eucharisztia és az Egyház kapcsolatáról

 

 

Jézusra mutatni. Ez minden keresztény ember küldetése. Őrá mutatni, nem is annyira a szavainkkal, mint a tetteinkkel, egész életünkkel. Ezt tették a szentek is, csak ők, a rendkívüli kegyelmeknek köszönhetően, sokkal erőteljesebben, mint mi. Amikor őket szemléljük, az életüket kutatjuk, írásaikat, imáikat olvassuk, jobban megnyílik a lelkünk és fogékonyabb lesz a természetfölötti iránt. Amikor képeik, szobraik előtt megállunk, óhatatlanul eszünkbe jut, mennyire lángoltak ők az Isten szeretetétől, mennyire hű szolgái és apostolai voltak Jézusnak. Igyekszünk példájukat követni és ehhez közbenjárásukat kérjük.
Ezen a tavaszon itt, a Szentlélek templomban mintha fizikailag is út épült volna Jézushoz. Június 7-én, az Úr Szent Testének és Vérének ünnepén Ferenc pápa magyarországi követe, őexcellenciája Alberto Bottari de Castello érsek megáldotta a Gasztonyi család ajándékát, Páljános Ervin szobrászművész alkotását, Szent II. János Pál pápa több mint két méteres szobrát a Szentlélek templom előtti megújult téren. Szent II. János Pál pápa az első állomás, ahova a zebrán átérve, vagy kocsinkból kiszállva megérkezünk. Bizony, megállásra késztet bennünket. A kegyelem csodája, hogy a szentatya, aki kortársunk volt és egy kicsit mintha mindannyiunkkal személyes kapcsolat fűzné össze, még életében áldását adta templomunkra, iskolánkra, otthonunkra. Most pedig odaföntről figyel bennünket. Nemcsak megállásra késztet, hanem lelkiismeretvizsgálatra is ösztönöz, „huncutul” ránk mosolyog és küld bennünket a következő állomáshoz, Máriához. Hisz alig pár lépésre áll tőle a tavaly felszentelt lourdes-i barlang. Mire odaérünk, áthat bennünket a szentatya máriás lelkülete. Eszünkbe jutnak betegeink, a sok-sok kegyelem, amit a Szűzanya Lourdes-ban és a világon mindenütt kiesd számunkra. Eszünkbe jut, hogy a szentatyát eltaláló gyilkos golyót 1981. május 13-án, a fatimai jelenés évfordulóján időben megállította a Szűzanya. Totus Tuus – adta oda magát egészen II. János Pál pápa a Szűzanyának, miután édesanyját oly korán elvesztette. S a Szűzanyában nem csalódott. Végigkísérte egész életét, most pedig együtt fáradoznak azon, hogy a világot közelebb vigyék Jézushoz. Mi is belépünk a barlangtól a templomba, ahol a gyóntatófülkék mellett található az Irgalmas Jézus mozaik képe, ennek a tavasznak az első ajándéka. Már Jézusnál vagyunk. Ide küldött bennünket a szentatya és Mária. Isten országának csodái. A szentatya karolta fel Fausztina nővér küldetését, mely szerint a húsvét utáni vasárnapot az Isteni Irgalmasság vasárnapjává nyilvánították, és avatta szentté a nővért. Őt pedig az Úr az Isteni Irgalmasság vasárnapjának előestéjén szólította el az örök hazába. S ez a kép már a szentségi Jézusra mutat, hisz az irgalmasság szentségében, a szentgyónásban megtisztulva Őt vesszük magunkhoz.
Imádkozó közösségünk immár ennek a képnek a tövében imádkozza az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét a betegekért. Jólesik imádság közben rápillantani, a szívéből áradó sugarak fényének örülni.
Nemrég kaptunk Szent Rita szobrot is a templomba. Ha Szent Ritára nézünk, reménnyel telik meg a szívünk, róla is eszünkbe jut, amit az angyal mondott Máriának : ” Istennél semmi sem lehetetlen”. Kérjük az ő közbenjárását bármilyen kilátástalannak is tűnik a helyzetünk, minden bizonnyal továbbítja kéréseinket.
Természetesen bármilyen szép a kép és a szobrok, nem szabad, hogy puszta dekorációnak tekintsük őket. Mi nem imádunk képeket, szobrokat, ezek csak felhívják a figyelmünket az Egyház egén csillagként tündöklő szentekre, akik viszont kivétel nélkül mindannyian egy irányba mutatnak: az értünk életét áldozó, minket szeretetből megváltó és az Oltáriszentségben köztünk élő Jézus Krisztusra. Legyen hála neki minden kegyelemért. Deo Gratias.

Baloghné Kalmár Zsuzsanna
Apor-iskola, 2015. június 7-én.

Képek>>    (Foto: Bojtos Rita, Takács Krisztián)

 

 

 

 

Ó, kegyelmek Úrnője,
fordítsd szemedet e népre,
amely századok óta hűséges hozzád
és a te Fiadhoz!
Tekints e nemzetre, amely reményét mindig
a te anyai szeretetedbe vetette.
Tekints reánk irgalmas szemeddel,
és nyerd el gyermekeidnek azt,
amire a leginkább szükségük van.
Nyisd meg a gazdagok szívét
a szegények és szenvedők szükségletei iránt.
Add, hogy a munkanélküliek munkaadóra találjanak.
Segítsd a hajléktalanokat, hogy otthonra találjanak.
Adj a családoknak
minden nehézséget legyőző szeretetet.
A fi ataloknak nyiss utat és távlatot a jövőbe.
Oltalmazó palástodat terjeszd ki a kicsinyekre,
hogy meg ne botránkoztassák őket.
A szerzetes közösségeket éltesd
a hit, remény és a szeretet kegyelmével.
Segítsd a papokat, hogy Fiad nyomában járjanak,
és ajánlják föl életüket mindennap a bárányokért.
Esdd ki a püspököknek a Szentlélek világosságát,
hogy itt a Földön az Egyházat egyetlen és egyenes
úton vezessék Fiad országa felé.
Szentséges Szűzanya, kálváriai asszonyunk,
esdd ki számomra is a testi és lelki erőt,
hogy mindvégig teljesíteni tudjam a küldetést,
amit a Föltámadott bízott rám.
Reád bízom életem
és szolgálatom minden gyümölcsét,
rád bízom az Egyház sorsát,
rád bízom nemzetemet,
Tebenned bízom és újra kinyilvánítom neked:
Egészen a Tiéd, Mária! Egészen a Tiéd. Ámen.

 

 

Szent II. János Pál pápa szobrát Gasztonyi László és családja, a VILL-KORR Hungária nagylelkű adománya jóvoltából Páljános Ervin szobrászművész készítette a győri Szentlélek-templom alapításának 30. évében.
Győr, 2015. június 7.

 

 
Misék rendje

Hétköznap:  18.00 (csütörtökönként szentségimádással)

Szombat: 18.00 

 

Nyári időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 17:00; 19:00 

 

Téli időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 16:00; 18:00

 

 vetítő