Szentlélek templom, Győr


Menü


Közlemények
Egyházközségi hozzájárulás
2022.12.01.

Kérjük a kedves híveket, hogy az egyházközségi hozzájárulás befizetésével segítsék templomunk fenntartását!

Részletek>>


Facebook
2022.12.01.

25 éves jubileum riport
2012.10.10.

A Revita televízió CREDO című vallási műsorában egy riport készült Ferenc atyával, amelyet az alábbiakban tekinthetünk meg.

 

Riport>>


Hitoktatás
2012.09.15.

Kialakultak a plébániai és a lakótelepi iskolák hitoktatási időpontjai. Kérjük a kedves híveket, hogy budítsák ismerőseiket, hogy ő maguk, illetve gyermekeik minél többen jelentkezzenek a felkínált időpontokra.

Részletek>>


Jubileumi video
2012.05.31.


Templomunk – Színes üvegablakok

A szinte puritán egyszerűségű templom belső terét a meleget árasztó famennyezet és a színes üvegablakok töltik meg lélekkel. A szentély két oldalán található a két legnagyobb, emberi alakokat ábrázoló színes ablak a képek alatt egy-egy Szentlélekkel kapcsolatos szentírási idézettel. A hátsó kis ablakoknál méretük miatt ezek két- két ablakon együtt szerepelnek. Minden templomnak van egy égi pártfogója, akinek oltalmába az épületet és magát az egyházközséget ajánlották. Amint ez templomunk nevéből is kitűnik, mi a harmadik isteni személyt, a Szentlelket választottuk. A védőszenttel kapcsolatos festmény, kép általában az oltár fölött található. Nálunk az íves szentély miatt a baloldali ablak az első pünkösdöt ábrázoló oltárkép. A Szűzanyával együtt imádkozó apostolokra leszáll a Szentlélek, megkapják küldetésünket. Ezt fejezi ki a szentirási idézet is a kép alján:

 

 

 

„Leszáll rátok a Szentlélek, erőben részesültök és tanúságot tesztek rólam egészen a föld végső határáig.”

(Apostolok cselekedetei 1,8.)

 

 

Mint minden ablak, ez is Kákonyi Asztrik tervezésével és Mohay Attila kivitelezésében készült el. Ez volt az első színes ablakunk. Benkő Gyuláné Wölfinger Anna ajándékozott meg vele bennünket. A szentírási ígéret és küldetés nem csak az apostoloknak és az első keresztényeknek, hanem mindannyiunknak szól, akik itt a templomban megfordulunk.


A szentély másik oldalán található Golgotái jelenet mintegy előfeltétele küldetésünk betöltésének. Arra utal, hogy honnan merítünk erőt, ha Krisztus példáját követve vele együtt áldozattá kell válnunk, társulva az ő szeretetből fakadó megváltó művéhez, amint ezt a fájdalmas Anya és a szeretett tanítvány is tették. „Krisztus az örök Lélek által önmagát ajánlotta fel szeplőtelen áldozatul érettünk Istennek”. (Zsid 9,14)
Ami tulajdonképpen az oltáron történik, a kereszt áldozatának megjelenítése, Isten szolgálata - ez egyúttal a mi feladatunk is. Oltárunk formája, mint egy kenyérdagasztó teknő, állandóan hivatott nyújtani az éltető ételt és italt az éhezőknek és szomjazóknak.


A Golgotái jelenet erős, éles színeit vitte át folytatásként a művész az üvegfalra, ez később egyre melegebb, világosabb tónusú színekbe vált. A keresztelőkút mögött az élet fája látható, amely újból Krisztusra utal: „Aki újjászületik vízből és Lélekből, az mehet be Isten országába”.

 

 

„Krisztus az örök Lélek által önmagát ajánlotta fel szeplőtelen áldozatul érettünk Istennek."

(Zsidókhoz írt levél 9.)
Misék rendje

Hétköznap:  18.00 (csütörtökönként szentségimádással)

Szombat: 18.00 

 

Nyári időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 17:00; 19:00 

 

Téli időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 16:00; 18:00

 

 vetítő