Szentlélek templom, Győr


Menü


Közlemények
Egyházközségi hozzájárulás
2022.12.01.

Kérjük a kedves híveket, hogy az egyházközségi hozzájárulás befizetésével segítsék templomunk fenntartását!

Részletek>>


Facebook
2022.12.01.

25 éves jubileum riport
2012.10.10.

A Revita televízió CREDO című vallási műsorában egy riport készült Ferenc atyával, amelyet az alábbiakban tekinthetünk meg.

 

Riport>>


Hitoktatás
2012.09.15.

Kialakultak a plébániai és a lakótelepi iskolák hitoktatási időpontjai. Kérjük a kedves híveket, hogy budítsák ismerőseiket, hogy ő maguk, illetve gyermekeik minél többen jelentkezzenek a felkínált időpontokra.

Részletek>>


Jubileumi video
2012.05.31.


Templomunk – Fájdalmas kápolna

Az előcsarnokból az altemplomba haladva félúton megállhatunk a Fájdalmas kápolnában. Az evangéliumi jelenettel találjuk magunkat szemben: Jézus a kereszten, a kereszt alatt a Szűzanya és a szeretett tanítvány, János; balról az olajfák hegyi jelenet, jobbról pedig a Fájdalmas Anya domborműve, amint karjában tartja halott fia testét. Ez a kompozíció is Kákonyi Asztrik tervezésében és Berecz Ferenc fafaragó munkája alapján készült el. Amikor életünk terhei úgy érezzük, hogy ránk szakadnak, jó feltekinteni az Isten Fia halált megvető szeretetének erejére, aki képes volt értünk a leggyalázatosabb halált elszenvedni, hogy nekünk életünk, bőséges életünk legyen. Könnyen bezárkózunk, saját megpróbáltatásaink súlya alatt lázadókká válunk. Itt szembesülünk Jézus mérhetetlen szenvedésével, vérrel verejtékezésével, aki az előtte álló szenvedést látva is ki tudta mondani: „Atyám, legyen meg a Te akaratod!” Ehhez a fájdalmas elfogadáshoz társul a Fájdalmas Anya, Mária alakja, aki ölében tartja a halott Krisztust, s így ajánl fel vele együtt minden szenvedést értünk. így nyer mindenki útmutatást, erőt és küldetést, hogyan kell elfogadnunk a legfájóbb helyzetekben Isten akaratát. A hívő ember számára az is egy jelzés Isten részéről, hogy ennek a domborműegyüttesnek a megáldása 1990. november 1-jén, mindenszentek estéjén abban az órában volt, amikor Asztrik atya -aki a nyár folyamán még (amíg jártányi ereje engedte) szorgosan eljárt a kivitelező fafaragó művészhez, hogy instrukcióit megoszthassa vele- visszadta életét Istennek.

 

 

A n n e t t e v o n D r o s t e - H ü l s h o f f : O l a j f á k  k e r t j é n

 

A z Úr feküdt ott tavasz-fű között
Lázas fejét a lejtőre szorítva.
Tört sóhaját a lég rémülten itta
S a forrásból a bánat gyöngyözött.
Homályzott a hold sápadó üvegje
S ekkor egy angyal küldetett a kertbe,
Ki messze fényből sírva érkezék
Egy kelyhen tartva reszkető kezét.


Feküdt az Úr. Nem vette észre Őt.
Mert egy kereszt tűnt fel szeme előtt.
Sötét kereszt és rajta saját teste:
Szétrongyolt izmok vérrel aláfestve,
Kötéllel küzdő kidagadt inak,
Bús roncsnak látszott így s nem férfinak.
Sápadt kezén két szörnyű szegfej bújt át,
Fejét s a léget tövis-tüskék szúrták,

Borzadva fogták ezt a szent fejet.
A vér a tüskékre futott ijedten
S jövendő lelkek kis tüzek gyanánt
Rajzottak rá a fénylő vércseppekre,
Csókolva azt a töviskoronán.
A sírokból finom ködként leheltek
A kereszthez hála-sóhajt a lelkek.


Megremegett most Krisztus szívének partja;
Szerelme medrén forrva átcsapott
S e szavakban tört ki a sápadt ajkakon:
Atyám, legyen meg a te akaratod!
Olajfák kékje közt úszott a hold.
Egy liliom nyúlt csapzott feje mellett
S feléje nyújtván a hűsítő kelyhet,
A virágból az angyal kihajolt.

 

 
Misék rendje

Hétköznap:  18.00 (csütörtökönként szentségimádással)

Szombat: 18.00 

 

Nyári időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 17:00; 19:00 

 

Téli időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 16:00; 18:00

 

 vetítő