Szentlélek templom, Győr


Menü


Közlemények
Egyházközségi hozzájárulás
2022.12.01.

Kérjük a kedves híveket, hogy az egyházközségi hozzájárulás befizetésével segítsék templomunk fenntartását!

Részletek>>


Facebook
2022.12.01.

25 éves jubileum riport
2012.10.10.

A Revita televízió CREDO című vallási műsorában egy riport készült Ferenc atyával, amelyet az alábbiakban tekinthetünk meg.

 

Riport>>


Hitoktatás
2012.09.15.

Kialakultak a plébániai és a lakótelepi iskolák hitoktatási időpontjai. Kérjük a kedves híveket, hogy budítsák ismerőseiket, hogy ő maguk, illetve gyermekeik minél többen jelentkezzenek a felkínált időpontokra.

Részletek>>


Jubileumi video
2012.05.31.


TemplomunkOrgonák – A nagyorgona

Az orgona tervében Trajtler Gábor orgonaművész, megbízott szakértő így fogalmazott:


„Az új, modern stílusban megépült győri Szentlélek-templom számára egy hárommanuálos, 36 regiszteres, mechanikus billentyűtraktúrás, elektromos regiszterhangzású, korszerű új hangszer épüljön. Az orgona regiszterszáma megfelel a templomtér nagyságának és az ülőhelyek szántának. Az orgona hangzásában, mind pedig külső kialakításában kövesse a modern belső tér korszerű, merész megoldásait.”


Az orgona első diszpozíciós tervezetét, amely 1988. január 5-én kelt, valamint az ahhoz tartozó menzúrákat Trajtler Gábor orgonaművész készítette, dr. Áment Ferenc Lukács bencés szerzetes és orgonaművésszel történt konzultációk alapján. 1988. február 4-én az előbb említett diszpozíciók ismeretében újabb helyszíni felmérést tartott a Fővárosi Művészi Kézműves Vállalat Hoffmann László orgonaművésszel. A Trajtler-Áment terv elkészülte után Hoffmann tanácsára sokkal több nyelvregiszter lett benne, ezáltal francia barokk, romantikus és XX. századi darabokat is el lehet játszani rajta. A diszpozícióban bővítés született 1988. február 19-én, amely szerint az új diszpozíció 42 regiszterre módosult. 1988. április 2-án kelt az Aquincum Orgonaüzem végleges ajánlata az orgona elkészítésére. Az orgona működési rendszere csúszkaláda. Billentyűtraktúrája mechanikus, a regisztratúra elektromos, illetve elektronikus. A regisztratúrát 32 soros, nyugatnémet HEUSS gyártmányú elektronikus setser kombinációs rendszer működteti. Sípjait a legkiválóbb anyagokból készítették. A fasípokat légszáraz fenyő-, illetve jávorfából, míg fémsípjait a hangkarakternek megfelelő százalékú, az üzemben előállított ón-ólomötvözetű orgonafémlemezből. A nyelvsípregisztereket - hét sor sípot - a nyugatnémet GIESECKE- cégtől rendelték meg. Az orgona mintegy 3300 síppal rendelkezik, levegőellátását MEIDINGER gyártmányú fúvómotor végzi. A Fővárosi Művészi Kézműves Vállalatnál történt az orgona üzemi elkészítése, előintonálása, részleges felállítása majd bontása, szakszerű csomagolása, helyszínre történő szállítása, felépítése, intonálása és hangolása, majd szekrényzet elkészítése. Szállítási határidő a megrendeléstől számított 2 év volt. Kovács Gábor FMKV Aquincum Hangszerüzem vezetőjének irányításával történt az orgona építése.


1989. májusban megérkezett és beépítették a göttingeni Carl Giesecke & Sohn cég által készített anyagokat.

 

1989. november 17-én vették át a helyi kivitelező által elkészített szekrényzetet, amely november 15-ére készült el az egyházközség megbízásából. Az átvételnél jelen volt Benkovich Ferenc plébános, Egresits Ferenc káplán, Kovács Gábor üzemvezető, Varga László intonatőr, Pour László technikus, Gáli László csoportvezető.

 

1989. december 17-én vasárnap az ünnepi fél tizenegykor kezdődő szentmisén történt az orgona megáldása, amelyet Stefán László kismartoni megyéspüspök végzett. A szentmisén jelen volt dr. Pataky Kornél győri megyéspüspök, dr. Paul Iby kismartoni püspöki helynök is, valamint természetesen az orgonát fogadó templom plébánosa - Benkovich Ferenc - is. A szentmisén sor került Rieger Tibor Szűz Mária-szobrának megáldására, valamint Pataky Kornél és László István közösen megáldotta a plébánia szomszédságában található emlékkeresztet is.

 

 

László István, Pataky Kornél, Benkovich Ferenc az orgonamegáldási szentmisén

 

 

Az orgonaszentelés 1989. december 17- én volt.

 

1990. május 31-én volt a szakmai átadás a plébánián. Jelen voltak az Aquincum Orgonaüzem részéről Zöld László igazgató, Kovács Gábor üzemvezető, Varga László intonatőr. A tervezők részéről dr. Áment Lukács és Trajtler Gábor tervező-szakértők, valamint a plébánia részéről Benkovich Ferenc plébános és Hoffmann László orgonaművész. A hangszer a tervet követve 42 regiszteres, 3 manuálos, csuszkaláda rendszerű és mechanikus billentyűtraktúrával rendelkezik. A regiszterkapcsolás elektromos, amely egy 32 soros elektronikus kombinációhoz van kapcsolva. Az orgona hangzása teljességgel megfelel a templom akusztikai követelményeinek. A jelenlévő művészek megállapították, hogy mind liturgikus, mind művészi céloknak kiválóan megfelel.Tényszerűen megállapítható, hogy nemcsak Győr város, hanem az ország egyik legjobb orgonája van a templomban.

 

 

László István kismartoni és Pataky Kornél győri megyéspüspök a
templom mellett található emlékkereszt megszentelésén.

 

 

Az orgona egyik tervezője, Áment Ferenc Lukács OSB orgonált a megáldási
szertartáson

 

 A nagyorgona diszpozíciója:

 

PEDALWERK ( c-f)

1. Prinzipalbass 16’

2. Subbass 16’

3. Qiuntbass 10 2/3’

4. Oktavbass 8’

5. Gedachtbass 8’

6. Choralbass 8’ 

7. Mixtúra 4X

8. POSUANE 16’

9. TROMPETE 8’

10. P + I.

11. P + II.

12. P+ III.

 

KRONPOSITIV I. 
Manual ( C-a *** )

13. Holzgadackt 8’ 
14. Praesant 4’
15. Rohrflöte 4’
16. Oktáv 2’ 
17. Terzian 2X 
18. Scharf 4-5X 
19. HOLZKRUMMHORN 8’ 
20. Termulant 
21.1 + III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAUPTWERK II.
Manual
22. Bourdon 16’
23. Prinzipal 88’
24. Rohrgedackt 8’
25. Gemshorn 8’
26. Oktáv 4’
27. Flöte 4’
28. Sesquialtera 2X
29. Superoktav 2’
30.Mixtura 5-6X
31. Zimbel 3X
32. TROMPETE 8’
33.II + I

34. II + III.

 

SCHWELLWERK III.

Manual

 

35. Gedacktpommer 16’

36. Holzprinzipal 8’

37. Bourdon 8’

38. Salizional 8’

39. Vox Coelestis 8’

40. Violoktav 4’

41. Blockflőte 4’

42. Nasat 2 2/3’

43. Schweizerpfeife 2’

44. Terz 1 3/5’
45. Sifflöte 1’
46. Mixtúra 4-5X
47. FAGOTT 16
48. OBOE 8’
49. CLARION 4’
50. Tremulant

 

 

 

Orgonahangversenyek


A hangversenysorozat ötlete Hoffmann Lászlótól ered, aki húsvéttól karácsonyig minden hónap első vasárnapján a két szentmise között este 6 órára hívott hazai és külföldi orgonaművészeket. 1991-1995 karácsonyáig szervezte Hoffmann László a koncerteket, addig volt a Szentlélek-templom orgonistája és karnagya. 1996-tól napjainkig dr. Ruppert István orgonaművész szervezi a megrendezendő koncerteket.

 

A Szentlélek-templomban 2005-ig koncertező magyar orgonisták: Áment Lukács OSB, Alföldi- Boruss Csilla, Baráti István, Bartl Erzsébet, Bódiss Tamás, Bottkáné Égető Mária, Csanádi László, Cziglényi László, Dávid István, Deák lászló, Enyedi Pál, Fassang László, Finta Gergely, Fodor Dávid, Friedler Magdolna, Gergely Ferenc, Gesztesi Tóth László, Hock Bertalan, Hoffmann László, Hollai Keresztély, Honti Rita, Horváth Zsolt, Dobiné Jakab Hedvig, Jean Klára, Kapitány Dénes, Karasszon Dezső, Kecskés Mónika, Kerekes Sándor, Kiss Zoltán, Koloss István, Korb Tamás, Korda Péter, Kosa Dávid, Kovács Levente, Kováts Péter, Kristóf! János, Mali Katalin, Marosvári Péter, Matúz Csilla, Méhes Balázs, Mikesi Tünde, Nagy László Adrián, Németh Csaba, Pál Diána, Pálúr János, Pétery Dóra, Pető László, Révész László, Ruppert István, Sirák Péter, Soós Gábor, Szamosi Szabolcs, Szilágyi Gyula, Tóth Rita, Trajtler Gábor, Varga László, Varga Petra, Varnus Xavér, Virágh András, Zászkaliczky Tamás.

 

A templomban koncertező külföldi orgonisták: Marc Adamczewski (francia), Erkki Alikoski (finn), Walther Artho (svájci), Henrik Cervin (svéd), Andrews Colin (USA), Friedhelm Flamme (német), Gárdonyi Zsolt (magyar-német), Pierre Gazin (francia), Willibald Guggenmos (német), Karsten Gyldendorf (dán),Matti Hannula (finn), Josef Hofer (osztrák), Tuomas Pyhönen(finn), Marék Kudliczki(lengyel), Verena Lutz (svájci), Jesper Madsen (dán), André Manz (svájci), Spányi Miklós (finn-magyar), Szabó Imre (magyarszlovák), Wolfgang Thoma (német), Dominkus Trautner OSB (német), Björn Wiede ( német), Thomas Wikman (USA)

 

A Szentlélek- templom énekkara minden hónap első és harmadik vasárnapján a délelőtti fél tizenegyes ünnepi nagymisén énekelt az 1990-es években. Az első vasárnapokon neves zeneszerzők -gyakran zenekari kíséretes - misekompozícióit adták elő, a harmadik vasárnapokon gregoriánt énekeltek. Napjainkban Somfai Elemér karnagy vezetésével minden vasárnapi 10.30-as szentmisén, illetve a nagy ünnepi alkalmakkor komolyzenei kórusművekkel kiegészítve folytatódik a hagyomány.


A TEMPLOMBAN TÖBB KOMOLYZENEI HANGLEMEZ IS KÉSZÜLT:


1. Magyar Orgonazene - Koloss István, Gárdonyi Zsolt és Lendvay Kamilló művei címmel
jelent meg CD-n, közreműködött: Ruppert István orgonán, Simái László trombitán és
Labiable Trombone Ensemble.(1995)


2. Bach és Hándel - A barokk zene legnagyobb mesterei.
Közreműködött: Ruppert István orgonán, Németh Judit ének, Choi Insu zongorán,
Alföldy Boruss Csilla csembalón, Janzsó Gergely hegedűn. A Győri Egyetemi Zenekar
Ménesi Gergely vezényletével lépett fel.


4. Karácsony Éj. A Cant’art énekegyüttes Justinné Ládi Etelka vezényletével,
közreműködött Ruppert István orgonán, M. Balogh Eszter énekszóló, Szabó Judit ének,
Milbik László furulyaszólóval. (1996)

 

5. Több alkalommal az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont énekkara is készített felvételt.

 

 

 
Misék rendje

Hétköznap:  18.00 (csütörtökönként szentségimádással)

Szombat: 18.00 

 

Nyári időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 17:00; 19:00 

 

Téli időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 16:00; 18:00

 

 vetítő