Szentlélek templom, Győr


Menü


Közlemények
Egyházközségi hozzájárulás
2022.12.01.

Kérjük a kedves híveket, hogy az egyházközségi hozzájárulás befizetésével segítsék templomunk fenntartását!

Részletek>>


Facebook
2022.12.01.

25 éves jubileum riport
2012.10.10.

A Revita televízió CREDO című vallási műsorában egy riport készült Ferenc atyával, amelyet az alábbiakban tekinthetünk meg.

 

Riport>>


Hitoktatás
2012.09.15.

Kialakultak a plébániai és a lakótelepi iskolák hitoktatási időpontjai. Kérjük a kedves híveket, hogy budítsák ismerőseiket, hogy ő maguk, illetve gyermekeik minél többen jelentkezzenek a felkínált időpontokra.

Részletek>>


Jubileumi video
2012.05.31.


Aktualitások

Ferenc atya elhelyezése - kérvény

2024.05.27.

Főtisztelendő Dr. Veres András Megyéspüspök Úr!


Két évvel ezelőtt, 2022. májusában, amikor Benkovich Ferenc atya betöltötte a 75. életévét, elérve a nyugdíjas kort, megfelelve az ilyenkor kötelező előírásoknak (jelezve, hogy lelkipásztori munkáját szeretné és tudná folytatni a Szentlélek-plébánián), hivatalosan is beadta az Egyházmegyei Hivatal felé a lemondását. A híveket akkor nagy megnyugvással töltötte el, hogy Püspök Úr megbízásából, Ferenc atya plébániai kormányzóként tovább folytathatta szeretett plébániája vezetését. Bizalommal és reménységgel töltött el bennünket, hogy amikor 1987-ben, a templom felszentelésekor Dr. Paskai László bíboros érsek úr jelenlétében Dr. Pataky Kornél püspök úrtól Ferenc atya megkapta a Szentlélek-templom plébánosi beiktatását, az valóban egész életre szóló megbízatás lesz.


A napokban tudomásunkra jutott, hogy Püspök Úr telefonos tájékoztatása alapján Benkovich Ferenc atyának augusztus elsejéig, kiköltözéssel egybekötve, el kell hagynia a Szentlélek-plébániát. A hír futótűzként terjedt el a hívek között.
Sokakban felmerült a kérdés: hogy lehet ez, mi lesz majd ezután, vajon az általa épített templomba is csak nagy ritkán hívják meg, vagy csak meghívásra mehet be, mint ahogyan azt az Apor-iskola intézményében is megélte/megéli?
Mindannyian tudjuk, hogy mennyi mindent tett Győr városáért és az Egyházmegyéért: A Káptalandombi épületek sorsa, az Egyházmegyei Kincstár, Könyvtár létrehozása, rekonstrukciója, a Szentlélek-templom, az Apor-iskola, a Szent Anna Idősek Otthona létrehozása és működtetése az oktatási, kulturális és vallási élet szempontjából is egyedülálló. Tevékenyégét különböző rangokkal és kitűntetésekkel ismerték el: pápai prelátusi cím, Pro Urbe díj, A Magyar Köztársaság Érdemérem Tiszti Keresztje, Megyei Príma-díj, Pro Dioecesi Jaurinensi – Egyházmegyéért végzett munkáért, Szent László díj, valamint Győr Város Díszpolgára díj.
Az épületek téglák, de ő a lelkiséget is megteremtette és mind a mai napig aktívan működteti. Szolgálati évei alatt sem az iskolában, sem pedig a többi helyen nem maradt el szentmise. Munkájában folyamatos a lelki gondozás, a szolgálat, híveivel kiváló emberi kapcsolatot ápol. A horvát zarándoklat részvevői, a cursillo által a felvidéki magyarok, valamint burgenlandi tevékenysége révén az általa megszólított, egyházmegyén és határon túli hívek mellett a fiatalok és a sok ministráns is ragaszkodnak Ferenc atyához. A plébániai felnőtt hittan és az ifjúság számára szervezett felkészítésekkel az idén 52 fő bérmálkozónak szolgáltathatta ki Püspök atya a felnőtt nagykorúság szentségét.


Aktív, lelkes papi munkáját, feladatát, így 77 évesen is maximálisan el tudja látni. Vannak plébániák, ahol 80 évesnél idősebb atyák is plébánosi szolgálatot látnak el, hiszen ezt indokolja a rendkívüli paphiány.


Azzal a kéréssel folyamodunk Püspök Úrhoz, hogy a fentieket figyelembe véve, a működő plébániai közösség megtartása és a hagyományok folytonosságának biztosítása érdekében Benkovich Ferenc atyát a jelenlegi formában, plébániai kormányzóként kinevezve bízza meg további papi-lelkipásztori tevékenységének elvégzésére.


Tájékoztatjuk Püspök Urat, hogy a Szentlélek-templom hívei, az egyházmegyén és azon kívüli, vele kapcsolatban lévő nagy számú keresztény közösség részéről a sok jelzés alapján elvárás felénk, hogy tudassuk velük, milyen lépéseket tettünk és milyen kérést fogalmaztunk meg Ön felé. Ennek megfelelően jelen levelünket, amelyet nyomtatott és e-mail formában is eljuttatunk Önnek, három napon belül nyilvánossá tesszük. Közösségünk nyitott egy személyes találkozásra és beszélgetésre is a témában.
Tisztelettel és reményekkel teli várakozással számítunk válaszára.


Győr, 2024. május 22-én, Szent Rita – a reménytelennek tűnő helyzetek szentje -napján.

A Szentlélek Egyházközség híveinek képviselői

 

Kérvény pdf>>

 

Misék rendje

Hétköznap:  18.00 (csütörtökönként szentségimádással)

Szombat: 18.00 

 

Nyári időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 17:00; 19:00 

 

Téli időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 16:00; 18:00

 

 vetítő