Szentlélek templom, Győr


Menü


Közlemények
Orgonafelújítás 2021
2021.04.27.

Egyházközségi hozzájárulás
2014.03.07.

Kérjük a kedves híveket, hogy az egyházközségi hozzájárulás befizetésével segítsék templomunk fenntartását!

Részletek>>


Facebook
2016.08.24.

25 éves jubileum riport
2012.10.10.

A Revita televízió CREDO című vallási műsorában egy riport készült Ferenc atyával, amelyet az alábbiakban tekinthetünk meg.

 

Riport>>


Hitoktatás
2012.09.15.

Kialakultak a plébániai és a lakótelepi iskolák hitoktatási időpontjai. Kérjük a kedves híveket, hogy budítsák ismerőseiket, hogy ő maguk, illetve gyermekeik minél többen jelentkezzenek a felkínált időpontokra.

Részletek>>Aktualitások archívum


« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 »

Adventi lelkigyakorlat az Oltáriszentségről az Eucharisztikus Kongresszusra készülve - Győrújbarát, 2019. december 5-8.

 

Bővebben>>


2019.10.30. - Hirdetések

1. November elsején, Mindenszentek ünnepén reggel 7.30-kor a Szent Anna Otthonban, 8.30 és 10.30-kor, valamint 16.00 és 18.00 órakor templomunkban lesznek szentmisék. Az esti 18.00 órai szentmisét és az elhunyt szeretteinkről való imádságos megemlékezést már az altemplomban tartjuk. A szertartás után rózsafüzért imádkozva, mécsesekkel vonulunk a temetői nagykereszthez.


2. November 2-án, Halottak napján délután 15.00,16.00, 17.00 órakor az altemplomban lesznek szentmisék, az esti 18.00 órai elővételezett szentmise pedig fent a templomban lesz.


3. Az új sírok megáldására Mindenszentek Napján, november elsején délután 14.00 órától kerül sor, kérjük a kedves híveket, a plébánián előzetesen jelentsék be a megáldandó sírok helyét.


4. A kedves hívek 195 830 forintot adományoztak a missziós gyűjtés alkalmával, mindenkinek köszönjük a nagylelkű adományokat.


5. Ne felejtsük el, hogy az óraátállítást követően vasárnaponként a délutáni szentmisék már 16.00 és 18.00 órakor kezdődnek.
6. A Rózsafüzér Társulat titokcseréje - tekintettel az ünnepekre - november 7-én, csütörtökön lesz.


2018.12.11. - Adventi lelkigyakorlat

 December 6-án 45 cursillista hallgató érkezett a győrújbaráti Apor Lelkigyakorlatos Házba, hogy 3 napra kivonulva a világból, megkezdje a lelki felkészülést Jézus születésének ünnepére. Az elmélkedések, közös imák, szentgyónás, szentmisék, szentáldozások, szentségimádás, meghitt, baráti beszélgetések, a közös éneklés és a Bezerédj kastély kórusának adventi hangversenye - mind, mind az Isteni kegyelem közvetítői voltak ezen a hétvégén. Nem hiányzott a karácsonyi vásárok nyüzsgő tömege, a bevásárlóközpontok zsúfoltsága. A testvérek, Gyulától Petőházáig, a Felvidék falvaitól Győr és Pápa környékéig, lélekben feltöltődve, békével a szívükben tértek haza, remélve, hogy a nyugalom, a szeretet, a megerősödött hit, a megbocsátani tudás kitart egészen a nagyböjti lelkigyakorlatig!

Baloghné Kalmár Zsuzsanna

 

   


A Szentlélek Templom és Otthonfenntartó Alapítvány nem csupán a győri Szent Anna Idősek Otthonában gondoskodik az életben megfáradt és beteg embertársainkról, hanem a győrújbaráti Arany János u. 46. szám alatt található részlegében is. Itt jobbára a hirtelen súlyosan beteggé vált testvéreinket gondozzák. A közelmúltban teljes külső megújítást végeztek az épületen, egyúttal a kápolna művészi alkotásai is bővültek. Az évekkel ezelőtt Énzsöly Kinga és Gábor Ajna festményeivel díszített felszentelt helyet Énzsöly Anna újabb alkotásai tették teljessé: a karzat homlokzati festménye, valamint az Irgalmas Jézus festménye. Az épület főbejáratánál található homlokzatra Sándor József Péter művész Szent Annát a Szűzanyával és a kis Jézussal ábrázoló domborműve került. Október 21-én ünnepi szentmise keretében Benkovich Ferenc atya megáldotta a művészi alkotásokat.

 

Képek>>

 

 


 

2018. június másodikán - csatlakozva a szentségimádási lánchoz a világ körül - templomunkban délután 5 órától lesz szentségimádási imaóra. A 2020-as Budapesti Eucharisztikus Világkongresszusra készülve 2020 helyszínen imádjuk majd egy időben az Urat világszerte. Szeretettel várjuk egyházközségünk híveit!

 

Corpus Domini 2018>>


Május elseje előestéjén aggódó gondolatok kavarogtak a fejemben: túl meleg lesz, ki tudom-e fizetni a buszt, hisz többen visszamondták az utat, nem veszítünk-e el valakit a tömegben….? És egyáltalán, mért nem jó nekünk is otthon, kényelmes karosszékben végignézni a szertartást??
Másnap aztán mindenre választ kaptam. Áldásos a televízió közvetítés azok számára, akik nem tudnak már kimozdulni otthonról, de nem véletlenül jött össze ekkora tömeg a szombathelyi Emlékmű dombon! Kora reggel odaértünk, árnyas fák tövében letelepedhettünk, mindössze 200 méterre a parkolótól, remek szervezés, minden flottul ment. A ministránsok számára nagy sátor, ahol a szentmise végén szerény, virslis agapé is várta a több mint 700 fiatalt. 9 órától belekapcsolódtunk a rózsafüzérbe, aztán szombathelyi fiatalok felolvasása Brenner János atya naplójából: minden elősegítette a lelki ráhangolódást az ünnepi szentmisére. Ismerősök örömteli találkozása, győriek a város minden pontjáról, cursillisták az ország területéről. A közös imádság, énekek által a Szentlélek hamar igazi ünneplő közösséggé formálta a tömeget. El-elgondolkodtunk a boldoggá avatott atya életén: nagyapja édesapját szánta papnak, ő nem lett az, de a három fia, azaz a nagyapa három unokája igen! S az egyik megérhette testvére boldoggá avatását! Érződött Brenner atyán a meghatottság, sokszor küszködött a könnyeivel. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergomi érsek és Amato bíboros beszédei mindannyiunkhoz még közelebb hozták a fiatal vértanú atyát! Sokat lehetett róla olvasni mostanában, és minden bizonnyal sokan látták a közvetítést, ezért csak egy apróságot emelnék ki róla: utolsó reggelén így köszöntötte a plébánián reggelit készítő Málcsi nénit: „ Málcsi néni, olyan gyönyörű a reggel, át tudnám ölelni az egész világot!”
Ahhoz, hogy átölelhesse a világot, Mesteréhez hasonlóan fel kellett áldoznia életét. Imáival, közbenjárásával átölel bennünket, gondolom, különösen a fiatalokat, ministránsokat és papokat! Ezért volt öröm számunkra, hogy egyházközségünkből 14 ministráns jött velünk, akik boldogan hozták ministráns ruhájukat és csatlakoztak a kis Tarzíciusz-utódok népes seregéhez.
Ritkán van az ember éltében boldoggá avatási szertartás, ráadásul nem Rómában, mégcsak nem is Pesten, Esztergomban, hanem a szomszéd egyházmegyében. Akik vállaltuk az utat, sokáig éltünk ennek a napnak felénk áradó kegyelmeiből.
Boldog Brenner János atya – könyörögj értünk!
Baloghné Kalmár Zsuzsa
Győr, 2018. május


2018.01.05. - Szentségimádás

 


2017.12.14. - Hirdetések

1. 2017. december 23-án, szombaton este 6-kor a ministránsok áhitatával kerül sor a 4. gyertyagyújtásra.
2. 24-én, vasárnap a délután 4 órai szentmise elmarad, helyette a szokásos pásztorjátékra kerül sor fél 4-kor. Az esti 6 órai szentmisét megtartjuk, majd a Szent Anna Otthonban este 8-kor, templomunkban 10-kor lesz elővételezett éjféli mise. Urunk születésének ünnepi szentmiséje éjfélkor lesz templomunkban a hagyományoknak megfelelően.
3. December 25-én, hétfőn a reggel 7 órai szentmise elmarad, délelőtt fél 9-kor és fél 11-kor, délután 4-kor és 6-kor tartunk szentmiséket.
4. 25-én délután 5 órára ünnepi hangversenyre hívjuk az érdeklődőket.
5.26-án ünnepi miserend lesz templomunkban.
6. A karácsonyi díszítésre szánt adományokat a hívek a Szent Rita szobornál lévő perselybe helyezhetik, vagy leadhatják a plébánián.
7. Kérjük, az idős, beteg hozzátartozókat jelentsék be a plébánián, hogy felkereshessük őket a szentségekkel.
8.Szép kivitelű naptárak, kalendáriumok kaphatók a plébánián és templomunk előterében. Különösen is figyelmükbe ajánljuk a szép történeteket, verseket, imákat, mély gondolatokat tartalmazó Katolikus Kalendáriumot.
9. Legközelebbi rózsafüzér imádságaink: december 17, 10 óra, majd december 31, este fél 6.
10. A soproni cursillisták december 30-án, délelőtt 10 órakor tartják szokásos hálaadásukat a Szent István templomban, szentmisét celebrál Butsy Imre atya. Szeretettel várják a testvéreket.
11. Cursilloink lesznek: január 18-21 között nők számára, február 22-25 között férfiak számára. Jelentkezni lehet a plébánián, a jelentkezőket visszahívjuk.


2017.11.25-én immár hatodik alkalommal került megrendezésre templomunkban a ministránsok napja a Szentlélek Templomban, az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontban és a Szent Anna Otthon kápolnájában ministráns szolgálatot teljesítő fiatalok számára.


Az első alkalmat 2012-ben rendeztük meg Őszentsége XVI. Benedek pápa áldásával, 44 résztvevővel. Az évek során a résztvevők száma egyre növekedett és az idei évben már 72 fő volt a végső létszám.
A nap előkészítése már több mint egy hónappal az esemény előtt elkezdődött. Fontos megjegyezni, hogy az egész nap és a nap minden programjának kitalálói, szervezői és vezetői maguk a nagyministránsok, akik rengeteg időt és fáradtságot fektettek a szervezésbe.


Bővebben>>


2017.10.30. - Válasz Rómából

Államtitkárság                                                                                                  Vatikán, 2017. október 7.
Első szekció – általános ügyek

 

 

Atya,
Ön Őszentségéhez, Ferenc pápához eljuttatott egy összeállítást, mely bemutatja a győri Szentlélek Egyházközséget, valamint a személye által megvalósított különböző intézményeket és személyeket, amelyek a hit továbbadását szolgálják. Őszentsége megköszöni Önnek ezt a gesztust, valamint a benne kifejezett jókívánságait, kiváltképpen az imádságos támogatást a diákok, idősek és a plébánia összes híve részéről.
Az Irgalmasságról szóló a „Misericordia et misera” című apostoli levelében a Szentatya felhívja a figyelmünket, hogy életutunk minden napját meghatározza a Szentlélek jelenléte, aki szívünket formálja és képessé teszi a szeretetre (cf.n.21.). Ebben a reményben biztosítja Önt a személyéért és szolgálatáért való imájáról és nagy lélekkel küldi áldását Önre és úgyszintén mindazon személyekre, akik az Ön lelkipásztori gondjára vannak bízva.
Fogadja Atya biztosítékát annak, hogy igaz szívvel szolgálatára maradok az Úrban:

 

Mgr Paolo Borgia
Assesseur


2017.10.08. - Ferenc atya Rómában

Istennek dicsőség, embernek hála és köszönet!

 

Bevallom őszintén nem gondoltam volna, hogy az évek ilyen gyorsan elrepülnek és elérem a 70 évet. A Gondviselő Isten jóságát, Krisztus irgalmát és a Szentlélek mindeneket eltöltő bölcsességét és szeretetét tapasztaltam meg eddigi életemben. Igen mélyre nyúlt le az Úr utánam, amikor minden érdemtelenségem és gyengeségem ellenére szolgálatára hívott a papságban.
47 évi szolgálatom alatt sokszor tapasztaltam meg az Ő nagy jóságát, a Szentlélek vezetését. Természetesen sokszor csak utólag jöttem rá, hogy miért éppen úgy vezette a Gondviselő Isten életemet. Amit lelki, vagy bármilyen téren tehettem, Ő tette általam, én csak egy eszköz voltam kezében. Ezért is áldott legyen az Ő neve mindörökké!

 

Tovább>>

Képek>>


2017.09.17. - Imaélet templomunkban

 „Az imádság szeretet” (Kalcuttai Szent Teréz anya)


Imaélet templomunkban


A templom az imádság háza. Jézus jelenléte teszi a templomot templommá. De milyen fájó, ha Jézus üres falak közt él, magányosan, esetleg a vasárnapi szentmisékre jövők által meglátogatva! Az Ő Szent Szíve ott dobog a tabernákulumban, csendesen, alázatosan, várva, hogy megváltott népe eljöjjön Hozzá, szeretetét, háláját kifejezve. Harminc éve, hogy felszentelték gyönyörű templomunkat. Jézus beköltözött, s a hívek, lassan, lassan átimádkozzák e falakat. Hagyományok alakultak, csoportok formálódtak, a Szentlélek pedig végzi a maga észrevétlen, de hatékony munkáját.
1990-ben, Szent II, János Pál pápa magyarországi látogatásakor kezdődtek a csütörtöki szentségimádások. Néha aporos kis- és nagydiákok, cursillisták, rózsafüzéresek vezetik az imaórákat, ezzel is segítve egyházközségünk lelkipásztorait. Jézus az oltáron, s a közös dicséret, hálaadás, kérés, énekek, imádságok, elmélkedések formájában nagyon meghitté formálja estéinket. Nem vagyunk túl sokan, de akik jövünk, békét, megnyugvást, pihenést találunk Jézus lábainál a hétköznapok hajszája után.
Szabó Károlyné, Irénke néni, hamarosan a templomszentelés után Rózsafüzér Társulatot alapított. Ő már az égi hazában, a Szűzanyával együtt dicséri az Urat, de társulatunk tovább imádkozik. Havonta egyszer titokcserét tartunk, minden vasárnap, az ünnepi nagymise előtt szentolvasót imádkozunk. A fatimai zarándoklat hatására bevezettük az elsőszombati engesztelő rózsafüzéreket, az első lengyel zarándoklat lelki gyümölcse pedig az irgalmasság rózsafüzér az Irgalmas Jézus képénél péntekenként a betegekért. Október a Szűzanya hónapja, így minden nap szentolvasóval köszöntjük Máriát, májusban pedig lorettói litániával. Nagyböjtben keresztútjárásra várjuk a híveket.
A közös imádságokon túl egyre többen betérnek (különösen a temetőbe igyekvők) egy-egy rövid szentséglátogatásra, vagy állnak meg imádkozni a lourdes-i kápolnánál, esetleg a szentatya szobránál. Az ünnepi alkalmak pedig összegyűjtik az egyházközséghez tartozó híveket: a pünkösdi búcsú, a húsvéti feltámadási körmenet, éjféli mise, Úrnapi körmenet alkalmat adnak az egész közösségnek, hogy lélekemelő szertartások keretében dicsérjék az Urat. Mióta a „Tanító és Tápláló Krisztus” szobra vár bennünket a templom bejáratánál, Jézus Szent Szíve ünnepén, júniusban, egy esti körmenetben kivonulunk hozzá az Oltáriszentséggel, hogy imádkozzunk lakótelepünkért.
Imádkozni sokféleképpen lehet. A lényeg, hogy tegyük. Nekem rengeteget adnak a közösségben végzett imák is. Az évek során mély kapcsolatok, barátságok szövődtek, s ha valaki huzamosabb ideig nem jön, szinte mindenki azonnal keresi. Odafigyelünk egymásra, imádkozunk egymásért, ha kell, segítjük egymást. Ha valaki elveszíti egy kedves hozzátartozóját, együtt érzünk a gyászolóval, megint csak imádkozunk érte és a családért. Hálatelt szívvel tapasztaltam ezt meg, amikor nemrég az Úr elszólította édesapámat. Sokat segített a háttérben imádkozó közösség.
Teréz anya arra figyelmeztet bennünket, hogy „az imádság kezdete a csend”. Meg kell tanulnunk befelé figyelni, mert Isten a szív csendjében szól hozzánk. Ahhoz, hogy ezt a csendet megtapasztaljuk, hogy meghalljuk Istent, megtisztult szívre van szükségünk. Minél többet fogadunk be a csendes imádságban, annál többet tudunk adni másoknak cselekvő életünkben. Kérjük gyakran a Szentlélek segítségét, hogy tisztítsa, puhítsa, tegye befogadóvá lelkünket Isten szavára!


Baloghné Kalmár Zsuzsanna


2017. október, a Rózsafüzér Királynőjének hónapja

Októberi rózsafüzér-ájtatosságok a Szentlélek templomban


Hétfőnként: 17.25-től örvendetes rózsafüzér
Keddenként: 17.25-től fájdalmas rózsafüzér
Szerdánként: 17.25-től dicsőséges rózsafüzér
Csütörtökönként: világosság rózsafüzér a szentmisét követő szentségimádáson
Péntekenként: 17.45-től irgalmasság rózsafüzér a betegekért és szenvedőkért
Vasárnaponként: 9.55-től dicsőséges rózsafüzér a családokért

 


Szeretettel várjuk a kedves híveket!

 


 Kedves, Hívő- és Zarándoktársaink!
Hagyományápolás, valamint lelki és testi békénk megtalálásért szervezünk gyalogos zarándoklatot immáron kilencedszer:

a Tét-szentkúti Szűz Mária kegyhelyhez, melynek kápolnája több mint 300. éves!

A búcsú időpontja: 2017. szeptember 16-17.

Indulás helyszíne: Győri Szentlélek templom, Szentlélek tér 1.
Indulás időpontja: 2017. szeptember 16. szombat, 10.45 óra (gyülekező: 10.30).


Részletek>>


        

 

A 30 éves évforduló alkalmából rajzpályázatot hirdettünk, amelyre szebbnél szebb alkotások érkeztek. Emellett az Apor iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményének tanulói is megleptek bennünket alkotásaikkal.

 

Rajzok>>

 

     

 

 


2017.06.11. - 15 éves az Apor óvoda

A 30 éves jubileumi ünnepségsorozat utolsó állomása az Apor óvoda fennállásának 15 éves évforulójára történő megemlékezés volt. Hálaadó szentmisén a Szentlélek ifjúsági ének és zenekar közreműködésével vehettek részt az ovisok, nevelők, szülők.

 

Képek>>


Június 10-én következett a Szentlélek-templom zarándoklat, amelyre a Szentlélek titulusú plébániákat vártuk. Pilisszentlélekről és Hévízről érkezett zarándokok mellett a Bezenyéről érkezett csoport és híveink imádkozhattak együtt. A szentmisét Veres András megyéspüspökünk celebrálta, akinek homíliájában tanítást hallhattunk a Szentlélekről. A szentmisét követően énekes-imádságos menet indult. Az első állomás a Lourdesi barlang, majd a Tápláló és Tanító Krisztus szobra volt. Ezt követően az Úr angyala imádsággal Szent II. János Pál pápa szobrához vonultunk. A menet az Apor iskola elé vette az irányt, ahol a vértanú püspök szobra előtt hangzott el imádság. A zarándokút az iskola aulájában ért véget, ahol együtt elimádkoztuk püspök atya ajánlásával íródott, a papi hivatásokért szóló imát. A zarándoknap agapéval zárult.

 

Képek>>

Könyörgések>>


 

Tanévzárás és hálaadás. Ezzel a két szóval illethetjük a Szentlélek templom ajándékából, az Apor iskolából kinőtt, mindenkinek kedves kis "hajtás" ünnepségét. Idén 15 éves az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, ahol máig több, mint 200-an tanulhatnak az alapfoktól a továbbképzőig papír és makettkészítést, kerámiamunkákat, a rajzolás, festést tudományát. Milliónyi csodálatos alkotás, kedvesség, művészi igényesség, a szépre, a jóra való fogékonyság fejlesztése jellemzi az iskolát, köszönhetően Kissné Kostelec Évának és kollégáinak.

 

Képek az Apor iskolai galériából>>


2017.06.06. - A jubileumi szentmise

Június 6-án ünnepeltük templomunk felszentelésének harmincadik évfordulóját. A hálaadó szentmisét P. Barsi Balázs ofm celebrálta, aki mély gondolatokat tartalmazó tanítást adott az egyházközség híveinek, az Apor iskola diákjainak és dolgozóinak, valamint a templomunkba zarándoklóknak. 

 

Képek>>

 

Könyörgések>>


2017.06.05. - Pünkösdhétfő

A 17.00 -kor kezdődő szentmise a templom ifjúsági zenekarának liturgikus szolgálatával a régi és jelenlegi ministránsokért és zenekarokért került felajánlásra. A szentmise után a zenekar koncertjére kerül sor, majd a „régi” ministránsok és az ifjúsági énekkar tagjainak találkozója következett.

 

Képek>>


2017.06.04. - Pünkösd 2017

Pünkösd vasárnapján folytatódott az ünneplés. Egy különleges ajándékban volt részünk ez alkalommal. A szentmisén a liturgikus énekeket a Liszt Ferenc kórus és a kíséretét szolgáló zenekar vezette, Somfai Elemér karnagy és Csorba János karnagy irányításával. Spissich Blanka és Karolina a Csíksomlyói Szűzanyáról szóló népdallal kedveskedett a könyörgések alkalmával. A szentmise végén a templom előtti téren Hovanecz Lili és Szalai Fruzsina népdalénekét Szabó Réka, Szabó Sára, Gaál Gergely, Gaál Bernadett adott elő felcsíki táncokat. Ezt követően Bogdányi Boróka népdalcsokrot énekelt. Befejezésül ugrós táncot láthattunk az Apor iskola alsó tagozatának néptánccsoportja részéről, Hájas-Bodor Nóra felkészítésében. Este 18.00-kor Ruppert István orgonakoncertjére került sor, majd a búcsúi szórakozás sem maradt el.


Képek>>


« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 »


Misék rendje

November 1. Mindenszentek

Szent Anna Otthon: 7:30

Szentlélek-templom: 8.30;10:30; 16:00;

18:00(az esti mise az altemplomban lesz, majd körmenet imádkozva a temetői nagykereszthez)

November 2. Halottak napja

Szent Anna Otthon: 7:30 

Szentlélek-templom:

15.00 (altemplomban);

16.00 (altemplomban);

17.00 (altemplomban),

18.00 Szentlélek-templomban

 

Hétköznap:  18.00 (csütörtökönként szentségimádással)

Szombat: 18.00 

 

Nyári időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 17:00; 19:00 

 

Téli időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 16:00; 18:00

 

 vetítő